اجرای ارت به روش سطحی

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعال
 

هفت روش برای اجرای زمین سطحی وجود دارد که عبارتند ازهفت روش برای اجرای زمین سطحی وجود دارد که عبارتند از1-ROD 2-RING 3-پنجه ای (شعاعی)4-مختلط 5- حلزونی 6- الکتروشیمیایی 7- شبکه ای
ااجرای ارت به روش ROD کوبیمصالح مورد نیازمصالح مورد نیاز همانند روش عمقی می باشد با این تفاوت که به جای صفحه مسیاز میله های مغز فولادی 5/1 متری و با قطر 14 میلیمتر و با روکش مس استفادهمی نمائیم.روش اجراکانالی به عمق 80 سانتیمتر و عرض 45 سانتیمتر و طول X حفر می نمائیمطول کانال را به دو روش میتوان تعیین نمود.الف – اندازه گیری مقاومت مخصوص خاک و انجام محاسبات لازمب – به روش تجربی که در ادامه شرح داده می شود.ج- چنانچه سایت دارای دکل خود ایستا می باشد برای حفر کانال از فاصله بیناتاق تجهیزات و دکل و همچنین اطراف دکل استفاده شود .(شکل 2)د- چنانچه دکل روی ساختمان قرارداشته حفاری با در نظر گرفتن اتاق دستگاه ودکل در مسیری که زمین رطوبت بیشتری دارد انجام گیرد.ه - پس از آماده شدن کانال 2 میله به فاصله 3متر از یکدیگر در زمین میکوبیمبه گونه ای که حدود 15 سانتیمتر از میله ها بیرون بمانند سپس 2میله را باکابل مسی یا کابل برق به هم وصل نموده و با دستگاه ارت سنج مقاومت زمینایجاد شده را اندازه میگیریم ، چنانچه مقاومت نشان داده شده با دستگاهبالای 4 اهم بود میله دیگری به فاصله 3 متر از میله دوم میکوبیم و با اتصال3 میله به هم مقاومت زمین ایجاد شده را اندازه گیری می نمائیم . اینکار راتا زمانی که مقاومت اندازه گیری شده به زیر 4 اهم برسد ادامه می دهیم بعداز آنکه به تعداد کافی میله کوبیده شد سیمی را که به شینه مسی نصب شده دراتاق دستگاه متصل است به تک تک میله ها جوش داده و به سمت دکل میبریم.و - برای پر نمودن کانال ابتدا با بنتونیت روی سیم مسی را پوشانده (درزمینهایی که رطوبت کافی ندارند) و سپس با خاک سرند شده کشاورزی یا خاک نرمکانال را پر می نمائیم.ز - مقاومت زمین اجرا شده را اندازه گیری نموده و ثبت مینمائیم ( بعد ازپرکردن کانال مقاومت زمین اندازه گیری شده کاهش خواهد داشت و باید کمتر از 3 اهم باشد.)نکته : در مناطق سردسیر عمق کانال حفاری شده و بطور کلی مسیر عبور کابل مسی
خیلی مهم می باشد و نباید در معرض یخبندان قرار گیرد . تاثیر کاهش درجه حرارت بر افزایش مقاومت سیستم زمین به شرح زیر می باشد

درباره شاذالکتریک

 

 شاذ الکتریک فروشنده انواع سیم وکابل ، شامل کابل های فشار قوی ، 38 تا66 کیلوولت ، 76 تا132 کیلوولت ، 133 تا230 کیلوولت ، کابلهای فشار متوسط ، کابلهای 3.6تا6 کیلوولت ، کابلهای 6تا10 کیلوولت ، کابلهای 12تا20 کیلوولت ، کابلهای 18تا30 کیلوولت ، کابلهای شیلددار ، کابل شیلددار زمینی ، کابل شیلددار زیر زمینی ، کابل های فشار ضعیف ، کابلهای زمینی ، کابلهای زیر زمینی ، کابلهای قابل انعطاف ،..

آخرین خبرها

ارسال سریع بار

موقعیت شاذالکتریک

لاله زارنو شماره ۶۳۵

۳۳۹۶۴‍۱۲۰

۳۳۹۶۴۱۲۲

۶۶۷۳۴۹۶۰

۶۶۷۳۵۰۲۶