سازندگان سیم وکابل

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 


    سیم وکابل مغان    سيم و كابل مشهد    سیم و کابل فروزان یزد    سیم و كابل ابهر    سیم و کابل سینا    سيم و كابل يزد    سیم و کابل تبریز    سیم و کابل شیـرکوه    سیم وکابل افق البرز    سیم و کابل رسانا    سیم وکابل لوشان    سیم وکابل افشارنژاد    سیم وکابل آرین ابهر    سیم وکابل دامغان    سيم و كابل همدان    سیم وکابل کرمان    سیم وکابل البرز    سیم وکابل سیمندابهر    سیم وکابل کات    سیم و کابل پیشرو یزد    سیم وکابل مسین    سيم و كابل کمان    سیم و کابل سیمکات    سیم و كابل سیمکو    سیم و کابل سیمیا    سيم و كابل سمنان    سیم و کابل آمل    سیم و کابل مازندران

درباره شاذالکتریک

 

 شاذ الکتریک فروشنده انواع سیم وکابل ، شامل کابل های فشار قوی ، 38 تا66 کیلوولت ، 76 تا132 کیلوولت ، 133 تا230 کیلوولت ، کابلهای فشار متوسط ، کابلهای 3.6تا6 کیلوولت ، کابلهای 6تا10 کیلوولت ، کابلهای 12تا20 کیلوولت ، کابلهای 18تا30 کیلوولت ، کابلهای شیلددار ، کابل شیلددار زمینی ، کابل شیلددار زیر زمینی ، کابل های فشار ضعیف ، کابلهای زمینی ، کابلهای زیر زمینی ، کابلهای قابل انعطاف ،..

آخرین خبرها

ارسال سریع بار

موقعیت شاذالکتریک

لاله زارنو شماره ۶۳۵

۳۳۹۶۴‍۱۲۰

۳۳۹۶۴۱۲۲

۶۶۷۳۴۹۶۰

۶۶۷۳۵۰۲۶