سیم وکابل ماهان امیر کابل آلومینیوم ماهان امیر2x10 کاربرد : این نوع کابلها برای اتصال اجزاء دستگاه های مورد استفاده در خط تولید ، شامل ماشین افزار و تج.. Product #: 15 based on 0 reviews Regular price: $0.00 $0.00 220

کابل آلومینیوم ماهان امیر2x10

نام تجاری: سیم وکابل ماهان امیر
کد محصول: 15
موجود بودن: 220
وزن: 0.00kg
ابعاد: 0.00cm x 0.00cm x 0.00cm

قیمت: 0ریال
مالیات ویژه: 0ریال

گزینه‌های موجود

* سایزکابل آلومینیوم :

کاربرد : این نوع کابلها برای اتصال اجزاء دستگاه های مورد استفاده در خط تولید ، شامل ماشین افزار و تجهیزات حمل و نقل مکانیکی مناسبند . اتصال مستقیم این کابلها به برق اصلی مجاز است . این کابلها برای استفاده در داخل ساختمان و جایی که دمای محیط بین 5 + تا 40+ درجه سانتیگراد باشد ، طراحی شده اند . ساختار: هادی: مس آنیل شده گروه5( انعطاف پذیر( مطابق استاندارد 60228 IEC یا 3084 ISIRI. عایق: آمیزه PVC از نوع D/PVC. نحوه قرار گیری رشته ها : رشته ها در یک یا چند الیه هم مرکز به هم تابیده می شوند . به کار گیری تک رشته در مرکز کابل مجاز نیست . کابلهای با سه رشته یا بیشتر دارای یک رشته به رنگ سبز و زرد می باشند . روکش: آمیزه PVC از نوع ST5/PVC . رنگ روکش به طور معمول طوسی است . . ولت 300/ 500 ولتاژنامی با ISIRI (607) 75 یا 60227 IEC 75 :است

کاربرد : این نوع کابلها برای تامین انرژی الکتریکی و در فضای باز ، زیر خاک ، درون آب ، داخل ساختمان ، کانالهای کابل کشی ، نیروگاه ها ، مصارف صنعتی ، در مراکز توزیع و نیز شبکه های مصرف ، ودر جایی که احتمال صدمات مکانیکی به کابل وجود ندارد به کار می رود . ساختار: هادی: مس آنیل شده گروه )تک مفتولی( ، گروه2( منظم تابیده( یا گروه5( انعطاف پذیر(مطابق استاندارد 60228 IEC یا 3084 ISIRI عایق: آمیزه PVC از نوع A/PVC. نحوه قرار گیری رشته ها : رشته ها در کابل های چند رشته به هم تابیده می شوند . روکش میانی : رشته های به هم تابیده با آمیزه های از پی وی سی اکسترود شده یا نواری به صورت عرضی پوشیده می شوند . روکش: آمیزه PVC از نوع ST1/PVC . رنگ روکش به طور معمول مشکی است

کاربرد : این نوع کابلها برای مصارف صنعتی و کابل کشی داخل ساختمان مناسب است و می توان آنها را در محیط های خشک ، آبدار و مرطوب و نیز مکانهای بسته و باز و همچنین در آجرکاری و بتن به کار برد . به کار بردن این کابلها در بتن فشرده و یا به طور مستقیم در زیر زمین مجاز نیست . ساختار: هادی: مس آنیل شده گروه1( تک مفتولی( یا گروه2( منظم تابیده( مطابق استاندارد 60228 IEC یا 3084 ISIRI . عایق: آمیزه PVC از نوع C/PVC. نحوه قرار گیری رشته ها : رشته ها به هم تابیده می شوند . روکش میانی : رشته های به هم تابیده با آمیزه های از پی وی سی اکسترود شده روکش می شوند . روکش: آمیزه PVC از نوع ST4/PVC . رنگ روکش به طور معمول مشکی یا طوسی است . . ولت 300/ 500 ولتاژنامی با ISIRI (607) 10 یا 60227 IEC 10 :استاندا

کاربرد : این نوع کابلها برای وسایل با تنش مکانیکی متوسط در لوازم منزل ، آشپزخانه و اداری مانند یخچال ، ماشین لباسشویی وغیره مناسب است. این کابلها برای وسایل پخت و پز و گرمایشی مشروط به این که در تماس مستقیم با قسمتهای داغ و یا تحت تاثیر حرارت قرار نگیرند ، قابل استفاده است . ساختار: هادی: مس آنیل شده گروه5( انعطاف پذیر( مطابق استاندارد 60228 IEC یا 3084 ISIRI. عایق: آمیزه PVC از نوع D/PVC. نحوه قرار گیری رشته ها : کابل گرد رشته ها به هم تابیده می شوند . کابل تخت رشته ها به صورت موازی قرار می گیرند . روکش: آمیزه PVC از نوع ST5/PVC . رنگ روکش به طور معمول مشکی است . . ولت 300/ 500 ولتاژنامی با ISIRI (607) 53 یا 60227 IEC 53 :استاندار

کاربرد : این نوع کابلها را می توان به عنوان کابلهای ورودی و اتصال در وسایل برقی ، لوازم منزل و ماشین آالتی که دو شاخه آنها به طور ثابت به کابل نصب است ، به کار برد . ساختار: هادی: مس آنیل شده گروه5( انعطاف پذیر( مطابق استاندارد 60228 IEC یا 3084 ISIRI. عایق: آمیزه PVC از نوع D/PVC. نحوه قرار گیری رشته ها : کابل گر د رشته ها به هم تابیده می شوند . کابل تخت رشته ها به صورت موازی قرار می گیرند . روکش: آمیزه PVC از نوع ST5/PVC . رنگ روکش به طور معمول مشکی یا سفید است . . ولت 300/ 300 ولتاژنامی با ISIRI (607) 52 یا 60227 IEC 52 :است

کاربرد : سیمهای دارای ولتاژنامی 750/ 450 ولت: این نوع سیمها برای نصب داخل وسایل برقی و نیز حفاظت سیستمهای روشنایی ، در محیط های خشک ، درون لوله ها و زیر و روی گچ مناسب است . سیمهای دارای ولتاژنامی 500/ 300 ولت: این نوع سیمها برای نصب درون لوله ها و زیر و روی گچ و نیز قرار گیری در لوله های خرطومی مناسب است . به کار گیری این نوع سیمها برای نصب مستقیم روی سینی کابل ، کانال کابل کشی ومخازن مجاز نیست . ساختار: هادی: مس آنیل شده گروه 5( انعطاف پذیر( مطابق استاندارد 60228 IEC یا 3084 ISIRI . عایق: آمیزه PVC از نوع C/PVC. استاندارد: 02 IEC 60227 یا 02) 607 (ISIRI با ولتاژنامی 750/ 450 ولت برای سطوح مقاطع بیش از 1 میلیمتر مربع . . بع مر میلیمتر 1 و0/57 ،0/5 مقاطع سطوح برای ولت 300/ 500 باولتاژنامی ISIRI (607) 06 یا 60227 IEC 06

کابل آلومینیوم
کابل آلومینیوم
نظری برای این محصول وجود ندارد.
یک نظر بنویسید
بدعالی
نظر فیسبوک
محصولات
تولیدکنندگان
سایزکابل آلومینیوم
سایز سیم ساختمانی
کابلهای Xlpe
کابلهای زره دار
کابل شیلددار
موجودی