گابل XLPE

کابل فشار متوسط(XLPE) برای مصارف بیست کیلو ولت به بالا استفاده می شود که به کابل کراسلینک( Cross Link ) معروف است . به صورت مخففXLPE نامیده می شود اما نکته قابل توجه در مورد این مخفف این است که حرفX نیز برگرفته شده از واژه یCross به معنای ضربدر است که در کنارL مخففCross Link است وPE مخفف پلی اتیلن است . در کل همانطور که گفته شدXLPE معرف کابل های فشار متوسط می باشد. کابل فشار متوسط(XLPE) برای مصارف بیست کیلو ولت به بالا استفاده می شود که به کابل کراسلینک( Cross Link ) معروف است . به صورت مخففXLPE نامیده می شود اما نکته قابل توجه در مورد این مخفف این است که حرفX نیز برگرفته شده از واژه یCross به معنای ضربدر است که در کنارL مخففCross Link است وPE مخفف پلی اتیلن است . در کل همانطور که گفته شدXLPE معرف کابل های فشار متوسط می باشد.کابل های فشار متوسط از شش قسمت اصلی تشکیل شده اند:۱- هادی کابل که الومینیوم یا مس است.۲- لایه نیمه هادی که از جنس نوعی گرافیت است که وظیفه ی ان یکنواخت کردن میدان های الکتریکی است.۳- عایق اصلی(XLPE)۴- لایه ی نیمه هادی۵- شیلد که وظیفه ی حذف اثرات مغناطیسی کابل در محیط اطراف وکمک به تشخیص سریع اتصالی توسط رله ها را دارد.۶- پوسته یا غلاف(PVC)

بالا