تفاوت های ساختار کابل های شبکه

بررسی تفاوت های ساختار کابل های شبکه – قسمت اول

اساس نامگذاری کابل های شبکه در استاندارد ISO/IEC 11801 Ed. 2  2002:

(UTP (U/UTP:

این ساختار هیچ گونه پوششی از نوع Shield  یا Foil ندارد.

(FTP (F/UTP:

در این ساختار کل کابل توسط فویل پوشیده شده است اما زوج ها به طور جداگانه پوششی ندارند.

(STP (U/FTP:

در این ساختار فقط زوجها به طور جداگانه پوشش فویل دارند.

(SFTP(SF/UTP:

در این ساختار کل کابل هم پوشش Sheild  و هم پوشش Foil دارد. اما زوج ها به طور جداگانه پوششی ندارند.

(SSTP (S/FTP:

در این ساختار کل کابل دارای پوشش شیلت بوده و هر زوج به طور جداگانه دارای پوشش فویل میباشد. مناسبترین ساختار این ساختار میباشد. که اصطلاحا PiMF  نیز گفته میشود.

ساختار کابل های شبکهhttp://hamsooertebat.ir/wp-content/uploads/2017/06/ساختار-کابل-های-شبکه-768x505.jpg 768w, ساختار-کابل

ساختار کابل های شبکه

انواع کلاس ها و Categori  کابل های مسی

cooper cable Classes or categories

different solution for all performance

 از کابل های در کلاس پایین در مسیرهای طولانی و یا در مسیرهایی که ترافیک بالایی دارند مانند مسیرهای بک بون توصیه نمیشود. همچنین استفاده حداکثری از ظرفیت پهنای باند در مدت طولانی باعث افت شدید توانایی کابل خواهد شد. لذا در طراحی شبکه های Fast Ethernet, 1Gb Ethernet, 10Gb Ethernet باید این نکات لحاظ شود.

بالا