سیم مفتول ساختمانی۱۰


موجودیت کالا: موجود نیست.

پیش نمایش سریع

سيم هاي افشان
سیم وکابل شاذ الکتریک مرکز فروش سيم هاي افشان
1-انواع سيم هاي افشان در سايز هاي 0.35-0.50-0.75-1-1,5-2,5-4-6-10-16-25-35-50-70-95m
2-انواع سيم هاي افشان خط دار در سايزهاي 1-1,5-2,5-4-10mm2
3-انواع كابل هاي افشان 1x120-1x150-1x185-1x240-1x300 mm2
4- انواع كابل هاي مخصوص جوش در سايزهاي 25-35-70-95 mm2
5-انواع سيم هاي مفتولي تك لا در سايزهاي 0.5-0.75-1-1,5-2,5-4-6-10-16-25 mm2
6-انواع كابل هاي زميني(NYY) تك رشته اي از سايز 1X25 الي 1X300mm2
7-انواع سيم هاي نايلون دوبل سفيد از 2x0.35 الي 2x2,5 mm2
8- انواع سيم هاي زير گچي از سايز 2x1 الي 3x1 mm2
9-انواع كابل هاي افشان دو رشته و سه رشته اي از 2x0.5 الي 3x35 mm2
10- انواع كابل هاي افشان سه و نيم رشته اي از 16+25×3 الي 70+120×3
11-انواع كابل هاي افشان 4 رشته اي از 0.5×4 الي 70×4
12- انواع كابل هاي افشان 5 رشته اي از 1.5 ×5 الي 35×5
.
تعداد:

سيم هاي افشان سيم هاي افشانسیم وکابل شاذ الکتریک مرکز فروش سيم هاي افشان1-انواع سيم هاي افشان در سايز هاي 0.35-0.50-0.75-1-1,5-2,5-4-6-10-16-25-35-50-70-95m 2-انواع سيم هاي افشان خط دار در سايزهاي 1-1,5-2,5-4-10mm23-انواع كابل هاي افشان 1x120-1x150-1x185-1x240-1x300 mm24- انواع كابل هاي مخصوص جوش در سايزهاي 25-35-70-95 mm25-انواع سيم هاي مفتولي تك لا در سايزهاي 0.5-0.75-1-1,5-2,5-4-6-10-16-25 mm26-انواع كابل هاي زميني(NYY) تك رشته اي از سايز 1X25 الي 1X300mm27-انواع سيم هاي نايلون دوبل سفيد از 2x0.35 الي 2x2,5 mm28- انواع سيم هاي زير گچي از سايز 2x1 الي 3x1 mm29-انواع كابل هاي افشان دو رشته و سه رشته اي از 2x0.5 الي 3x35 mm210- انواع كابل هاي افشان سه و نيم رشته اي از 16+25×3 الي 70+120×311-انواع كابل هاي افشان 4 رشته اي از 0.5×4 الي 70×412- انواع كابل هاي افشان 5 رشته اي از 1.5 ×5 الي 35×513-انواع كابل كولري و آيفونيدر سايزهاي گوناگون14-انواع كابل هاي خشك زميني(NYY) دو رشته و 3 رشته از 1.5×2 الي 50×315- انواع كابل هاي زميني(NYY) سه و نيم رشته از 16+35×3 الي 25+50×316- انواع كابل زميني 4 و 5 رشته از 1.5×4 الي 35×517-كابل هاي كنترل افشان 5و 6و 7و8و9و10و12و 14و15و16و17و18و19و20و24و27و30و37و40 رشته اي و با مقاطع0.75-1-1.5-و2.5 ميليمترمربع18-كابل هاي آيفوني از 0.4×2 الي 0.6×2019- انواع سيم هاي تلفني و رانژه20- انواع كابل هاي كواكسيال 2,5 C -27 و 3C-2V و كابل آنتن 64 رشته و با نوار آلومينيوم21-انواع كابل هاي مخابراتي تلفني از دو زوج الي دويست زوج 0.5- 0.622- انواع سيم دوبل مهار دار تلفني23-انواع كابل مهار سر خور (SELF –SUPPORT) ده زوجي الي صد زوجي 0.4 و 0.624-انواع كابل هاي تلفني زميني دو زوج الي 300 زوج 0.4-0.5-0.6-0.8وانواع كابل هاي خاص و ويژه بر اساس سفارش33964120  339641226673502666734960تلفن همراه  09120620556  09038888236   www.shazco.irwww.cable-wire.ir

بالا