کابل ۶زوج مخابراتی زمینی


موجودیت کالا: موجود نیست.

پیش نمایش سریع

سایز های کابل مخابراتی
کابل تک زوج مخابراتی زمینی
کابل تک زوج مخابراتی هوایی
کابل ۲ زوج مخابراتی زمینی
کابل ۲ زوج مخابراتی هوایی
کابل ۳ زوج مخابراتی زمینی
کابل ۳ زوج مخابراتی هوایی
کابل ۴ زوج مخابراتی زمینی
کابل ۴ زوج مخابراتی هوایی
کابل ۶ زوج مخابراتی زمینی
کابل ۶ زوج مخابراتی هوایی
کابل ۸ زوج مخابراتی زمینی
کابل ۸ زوج مخابراتی هوایی
کابل ۱۰ زوج مخابراتی زمینی
کابل ۱۰ زوج مخابراتی هوایی
کابل ۱۲ زوج مخابراتی زمینی
کابل ۱۲ زوج مخابراتی هوایی
کابل ۱۵ زوج مخابراتی زمینی
کابل ۱۵ زوج مخابراتی هوایی
کابل ۲۰ زوج مخابراتی زمینی
کابل ۲۵ زوج مخابراتی هوایی
کابل ۳۰ زوج مخابراتی زمینی
کابل ۳۰ زوج مخابراتی هوایی
کابل ۴۰ زوج مخابراتی زمینی
کابل ۴۰ زوج مخابراتی هوایی
کابل ۵۰ زوج مخابراتی زمینی
کابل ۵۰ زوج مخابراتی هوایی
کابل ۸۰زوج مخابراتی زمینی
کابل ۸۰ زوج مخابراتی هوایی
کابل ۱۰۰ زوج مخابراتی زمینی
کابل ۲۰۰ زوج مخابراتی هوایی
کابل ۱۲۰ زوج مخابراتی زمینی
کابل ۱۲۰ زوج مخابراتی هوایی
کابل ۱۵۰ زوج مخابراتی زمینی
کابل ۱۵۰ زوج مخابراتی هوایی
کابل ۲۰۰ زوج مخابراتی زمینی
کابل ۲۰۰ زوج مخابراتی هوایی
کابل ۳۰۰ زوج مخابراتی زمینی
کابل ۳۰۰ زوج مخابراتی هوایی
134,640 ریال
- ریال 52,360
تعداد:

کابل های مخابراتی معمولی

.
استاندارد: ASTMB3-95
ولتاژ کار: 200 ولت 
ساختمان: هادی از جنس مس نرم شدهبه قطر 0.50 میلیمتر عایق پلی اتیلن 
غلاف از جنس پی وی سی
موارد استفاده: انتقال و ارتباط خطوط تلفن و آیفون در داخل ساختمانها

وزن تقریبی
قطر نهایی
حداکثر مقاومت هادی در 20 درجه سانتی گراد
ضخامت غلاف
ضخامت عایق
تعداد رشته × قطر رشته
نام محصول
kg/km
mm
Ω/km
mm
mm
mm
16.3
3.6
90
0.6
0.3
3*0.50
2 زوج
24
4.4
90
0.6
0.3
5*0.50
4 زوج
32
5
90
0.6
0.3
7*0.50
6 زوج
40
5.5
90
0.6
0.3
9*0.50
8 زوج
46
6
90
0.6
0.3
11*0.50
10 زوج
54
6.5
90
0.6
0.3
13*0.50
12 زوج
82
8
90
0.6
0.3
15*0.50
14 زوج
-
-
90
0.6
0.3
17*0.50
16 زوج
-
-
90
0.6
0.3
19*0.50
18 زوج
-
-
90
0.6
0.3
21*0.50
20 زوج
-
-
90
0.6
0.3
41*0.50
40 زوج
بالا