سیم نسوزتک روکش ۰/۷۵


موجودیت کالا: موجود نیست.
تعداد:

مفتولیNYY جدول تعیین حداکثر جریان مجاز و وزن خالص هر متر کابل 

جدول تعیین حداکثر جریان مجاز و وزن خالص هر متر کابل NYY

سطح مقطع

وزن کابل

حداکثر جریان مجاز

Mm2

KG/m

در هوا

Amps

در خاک

Amps

1*6

0/130

46

-

1*10

0/170

63

-

1*16

0/225

85

107

1*25

0/365

112

137

1*35

0/470

138

165

1*50

0/610

168

195

1*70

0/825

213

239

1*95

1/100

258

287

1*120

1/360

299

226

1*150

1/650

344

366

1*185

2/050

392

412

1*240

2/650

461

481

1*300

3/350

523

522

1*400

4/3250

626

622

1*500

4/300

712

698

2*1/5

0/170

19/5

32

2*2/5

0/220

26

22

2*4

0/290

35

52

2*6

0/360

46

68

2*10

0/510

63

90

2*16

0/650

85

116

3*1/5

0/200

17/5

25

3*2/5

0/250

22

32

3*4

0/330

32

44

3*6

0/430

41

65

3*10

0/590

57

75

3*16

0/810

76

99

3*25/16

1/520

101

128

3*35/16

1/600

سیم وکابل شاذ الکتریک فروشنده  انواع کابل های فشار قوی ، 38 تا66 کیلوولت ، 76 تا132 کیلوولت ، 133 تا230 کیلوولت ، کابلهای فشار متوسط ، کابلهای 3.6تا6 کیلوولت ، کابلهای 6تا10 کیلوولت ، کابلهای 12تا20 کیلوولت ، کابلهای 18تا30 کیلوولت ، کابلهای شیلددار ، کابل شیلددار زمینی ، کابل های فشار ضعیف ، کابلهای زمینی ، کابلهای زیر زمینی ، کابلهای قابل انعطاف ، کابلهای غیر قابل انعطاف ، کابلهای خود نگهدار ، کابلهای کنترل و مخابراتی ، کابل تلفن ، کابل تلفن زمینی ، کابل تلفن هوایی ، کابل تلفن هوایی مهاردار ، کابل تلفن کانالی ، سیم تلفن تابیده دولا ، سیم تلفن تابیده سه لا ، کابلهای تلفن تاسیساتی ، کابل شبکه ، کابل کواکسیال ، کابل کنترل ، کابل مقاوم حرارتی ، کابل خودرویی ، کابل هالوژن فری ، سیم های فشار ضعیف ، سیم مسی افشان با روکش پلاستیک ، سیم مسی تک رشته ای با روکش ترمو پلاستیک ، سیم مسی با روکش نسوز ، هادی ها ، هادی های آلومینیومی تقویت شده ، هادی های تمام آلومینیومی ، هادی های هوایی روکشدار ، بند تخت ، سیم مسی سخت هواییانواع سیم و کابل فشار قوی و فشار ضعیف انواع کابلهای مفتول با هادی مس آلومینیوم  

تماس با سیم وکابل شاذالکتریک

  • ایران ، استان تهران ،لاله زار نو 
  • شماره تماس :
     09120620556
  • 09038888236
  • 66735026
  • 66734960
  • 33964122
بالا