مجموعه ها

پیشنهاد ویژه

کابل آلومینیوم۷۵*۳

کابل آلومینیوم      کابل آلومینیوم    کابل آلومینیوم۱۰*۱          کابل آلومینیوم۱۶*۱                  کابل آلومینیوم۲۵*۱                   کابل آلومینیوم۲۵*۱کابل آلومینیوم۵۰*۱           کابل آلومینیوم۷۵*۱                 کابل آلومینیوم۹۵*۱                  کابل آلومینیوم۱۲۰*۲کابل آلومینیوم۱۵۰*۱           کابل آلومینیوم۱۸۵*۱                کابل آلومینیوم۲۰۰*۱             کابل آلومینیوم۳۰۰*۱کابل آلومینیوم۴۰۰*۱               کابل آلومینیوم۵۰۰*۱کابل آلومینیوم۱۰* ۲          کابل آلومینیوم۱۶*۲                  کابل آلومینیوم۲۵*۲                   کابل آلومینیوم۲۵*۲کابل آلومینیوم۵۰*۲             کابل آلومینیوم۷۵*۲                 کابل آلومینیوم۹۵*۲                  کابل آلومینیوم۱۲۰*۲کابل آلومینیوم۱۵۰*۲         کابل آلومینیوم۱۸۵*۲               کابل آلومینیوم۲۰۰*۲                کابل آلومینیوم۳۰۰*  ۲کابل آلومینیوم۴۰۰*۲                  کابل آلومینیوم۵۰۰۰*۲                کابل آلومینیوم۱۰*۳            کابل آلومینیوم۱۶*۴                  کابل آلومینیوم۲۵*۳                   کابل آلومینیوم۲۵*۳کابل آلومینیوم۵۰*۳           کابل آلومینیوم۷۵*۳                 کابل آلومینیوم۹۵*۳                  کابل آلومینیوم۱۲۰*۳کابل آلومینیوم۱۵۰*۳    کابل آلومینیوم۱۸۵*۳               کابل آلومینیوم۲۰۰*۳               کابل آلومینیوم۳۰۰*۳کابل آلومینیوم۱۰*۴            کابل آلومینیوم۱۶*۴                  کابل آلومینیوم۲۵*۴                   کابل آلومینیوم۲۵*۴کابل آلومینیوم۵۰*۴           کابل آلومینیوم۷۵*۴                   کابل آلومینیوم۹۵*۴                  کابل آلومینیوم۱۲۰*۴کابل آلومینیوم۱۵۰*۴         کابل آلومینیوم۱۸۵*۴ 

سیم وکابل شاذ الکتریک فروشنده  انواع کابل های فشار قوی ، 38 تا66 کیلوولت ، 76 تا132 کیلوولت ، 133 تا230 کیلوولت ، کابلهای فشار متوسط ، کابلهای 3.6تا6 کیلوولت ، کابلهای 6تا10 کیلوولت ، کابلهای 12تا20 کیلوولت ، کابلهای 18تا30 کیلوولت ، کابلهای شیلددار ، کابل شیلددار زمینی ، کابل های فشار ضعیف ، کابلهای زمینی ، کابلهای زیر زمینی ، کابلهای قابل انعطاف ، کابلهای غیر قابل انعطاف ، کابلهای خود نگهدار ، کابلهای کنترل و مخابراتی ، کابل تلفن ، کابل تلفن زمینی ، کابل تلفن هوایی ، کابل تلفن هوایی مهاردار ، کابل تلفن کانالی ، سیم تلفن تابیده دولا ، سیم تلفن تابیده سه لا ، کابلهای تلفن تاسیساتی ، کابل شبکه ، کابل کواکسیال ، کابل کنترل ، کابل مقاوم حرارتی ، کابل خودرویی ، کابل هالوژن فری ، سیم های فشار ضعیف ، سیم مسی افشان با روکش پلاستیک ، سیم مسی تک رشته ای با روکش ترمو پلاستیک ، سیم مسی با روکش نسوز ، هادی ها ، هادی های آلومینیومی تقویت شده ، هادی های تمام آلومینیومی ، هادی های هوایی روکشدار ، بند تخت ، سیم مسی سخت هواییانواع سیم و کابل فشار قوی و فشار ضعیف انواع کابلهای مفتول با هادی مس آلومینیوم  

تماس با سیم وکابل شاذالکتریک

  • ایران ، استان تهران ،لاله زار نو 
  • شماره تماس :
     09120620556
  • 09038888236
  • 66735026
  • 66734960
  • 33964122
بالا