مجموعه ها

پیشنهاد ویژه

کابل قدرت چند رشته با هادی آلومینیوم گرد

.

استاندارد : IEC 60652

ولتاژ اسمی : ۰٫۶ / ۱ کیلو ولت

ساختمان هادی : هادی از جنس آلومینیوم، عایق از جنس PVC

کاربرد : این نوع کابل ها برای مصارف روشنایی و خطوط توزیع فشار ضعیف تا ۱۰۰۰ ولت در مراکز مسکونی، تجاری و صنعتی می باشد. این کابل ها یا بیرون ساختمان، زیر زمین داخل آب و کانال هایی که به دور از هر گونه احتمال ضربه دیدگی باشد نصب می شود.

.
.
حداکثر مقاومت هادی قطر تقریبی نهایی وزن تقریبی ضخامت روکش ضخامت نامی عایق تعداد و قطر رشته ها تعداد و سطح مقطع اسمی
Ω/KM mm kg/km mm mm mm mm 2
۳٫۰۸ ۱۶٫۵ ۳۵۱ ۱٫۸ ۱٫۰ ۱x۳٫۵۲ ۲x۱۰
۳٫۰۸ ۱۷٫۷ ۳۹۴ ۱٫۸ ۱٫۰ ۷x۱٫۳۴ ۲x۱۰
۱٫۹۱ ۱۸٫۶ ۴۲۷ ۱٫۸ ۱٫۰ ۱x۴٫۵ ۲x۱۶
۱٫۹۱ ۱۹٫۶ ۵۰۰ ۱٫۸ ۱٫۰ ۷x۱٫۷۱ ۲x۱۶
۱٫۲۰ ۲۱٫۶ ۶۱۸ ۱٫۸ ۱٫۰ ۱x۵٫۵۸ ۲x۲۵
۱٫۲۰ ۲۳٫۴ ۷۰۲ ۱٫۸ ۱٫۰ ۷x۲٫۱۵ ۲x۲۵
۰٫۸۶ ۲۳٫۶ ۷۵۲ ۱٫۸ ۱٫۰ ۱x۶٫۵۸ ۲x۳۵
۰٫۸۶ ۲۵٫۶ ۹۵۵ ۱٫۸ ۱٫۰ ۷x۲٫۵۲ ۲x۳۵
۳٫۰۸ ۱۷٫۵ ۴۲۱ ۱٫۸ ۱٫۰ ۱x۳٫۵۲ ۳x۱۰
۳٫۰۸ ۱۸٫۴ ۴۴۱ ۱٫۸ ۱٫۰ ۷x۱٫۳۴ ۳x۱۰
۱٫۹۱ ۱۹٫۵ ۵۰۵ ۱٫۸ ۱٫۰ ۱x۴٫۵ ۳x۱۶
۱٫۹۱ ۲۰٫۹ ۵۶۲ ۱٫۸ ۱٫۰ ۷x۱٫۷۱ ۳x۱۶
۱٫۲۰ ۲۲٫۸ ۷۰۲ ۱٫۸ ۱٫۰ ۱x۵٫۵۸ ۳x۲۵
۱٫۲۰ ۲۴٫۸ ۷۹۷ ۱٫۸ ۱٫۰ ۷x۲٫۱۵ ۳x۲۵
۰٫۸۶۸ ۲۵٫۰ ۸۶۱ ۱٫۸ ۱٫۰ ۱x۶٫۵۸ ۳x۳۵
۰٫۸۶۸ ۲۷٫۱ ۹۷۲ ۱٫۸ ۱٫۰ ۷x۲٫۵۲ ۳x۳۵
۳٫۰۸ ۱۸٫۹ ۴۶۱ ۱٫۸ ۱٫۰ ۱x۳٫۵۲ ۴x۱۰
۳٫۰۸ ۲۰٫۲ ۵۱۰ ۱٫۸ ۱٫۰ ۷x۱٫۳۴ ۴x۱۰
۱٫۹۱ ۲۱٫۲ ۵۹۳ ۱٫۸ ۱٫۰ ۱x۴٫۵ ۴x۱۶
۱٫۹۱ ۲۲٫۸ ۶۶۰ ۱٫۸ ۱٫۰ ۷x۱٫۷۱ ۴x۱۶
۱٫۲۰ ۲۴٫۹ ۸۳۰ ۱٫۸ ۱٫۰ ۱x۵٫۵۸ ۴x۲۵
۱٫۲۰ ۲۷٫۰ ۹۳۹ ۱٫۸ ۱٫۰ ۷x۲٫۱۵ ۴x۲۵
۰٫۸۶۸ ۲۷٫۳ ۱۰۲۳ ۱٫۸ ۱٫۰ ۱x۶٫۵۸ ۴x۳۵
۰٫۸۶ ۲۹٫۷ ۱۱۵۲ ۱٫۸ ۱٫۰ ۷x۲٫۵۲ ۴x۳۵

سیم وکابل شاذ الکتریک فروشنده  انواع کابل های فشار قوی ، 38 تا66 کیلوولت ، 76 تا132 کیلوولت ، 133 تا230 کیلوولت ، کابلهای فشار متوسط ، کابلهای 3.6تا6 کیلوولت ، کابلهای 6تا10 کیلوولت ، کابلهای 12تا20 کیلوولت ، کابلهای 18تا30 کیلوولت ، کابلهای شیلددار ، کابل شیلددار زمینی ، کابل های فشار ضعیف ، کابلهای زمینی ، کابلهای زیر زمینی ، کابلهای قابل انعطاف ، کابلهای غیر قابل انعطاف ، کابلهای خود نگهدار ، کابلهای کنترل و مخابراتی ، کابل تلفن ، کابل تلفن زمینی ، کابل تلفن هوایی ، کابل تلفن هوایی مهاردار ، کابل تلفن کانالی ، سیم تلفن تابیده دولا ، سیم تلفن تابیده سه لا ، کابلهای تلفن تاسیساتی ، کابل شبکه ، کابل کواکسیال ، کابل کنترل ، کابل مقاوم حرارتی ، کابل خودرویی ، کابل هالوژن فری ، سیم های فشار ضعیف ، سیم مسی افشان با روکش پلاستیک ، سیم مسی تک رشته ای با روکش ترمو پلاستیک ، سیم مسی با روکش نسوز ، هادی ها ، هادی های آلومینیومی تقویت شده ، هادی های تمام آلومینیومی ، هادی های هوایی روکشدار ، بند تخت ، سیم مسی سخت هواییانواع سیم و کابل فشار قوی و فشار ضعیف انواع کابلهای مفتول با هادی مس آلومینیوم  

تماس با سیم وکابل شاذالکتریک

  • ایران ، استان تهران ،لاله زار نو 
  • شماره تماس :
     09120620556
  • 09038888236
  • 66735026
  • 66734960
  • 33964122
بالا