کاربرد کابل Optical Self Supporting Aerial Cable این نوع کابل در مناطق روستایی و مخابرات که دارای رطوبت بالا می باشد مورد استفاده قرار می گیرد. سیم مهار بکار رفته شامل 7 رشته فولادی گالوانیزه می باشد که بهم تابیده شده و به صورت موازی با هسته کابل قرار می گیرد و بنا بر این سطح مقطع کابل به شکل 8 می باشد. براساس نیازمتقاضی، سایرساختارهای کابل نیز قابل تولید می باشد. مشخصات فنی کابل Parameter 1x4 2x4 (2x6)+(1x4) 1x6 2x6 4x6 Number of tubes 1 2 3 1 2 4 Number of filler 5 4 3 5 4 2 Number of optical fibers 4 8 16 6 12 24 Diameter of the Central Strength Member (mm) 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 Allowed Pulling Force (N) 6100 10000 6100 10000 6100 10000 6100 10000 6100 10000 6100 10000 Aprox. outer diameter (mm) 12 (Cable width) 12 12 12 12 12 Approx. weight (kg / km) 180 180 180 180 180 180

سیم وکابل شاذ الکتریک فروشنده  انواع کابل های فشار قوی ، 38 تا66 کیلوولت ، 76 تا132 کیلوولت ، 133 تا230 کیلوولت ، کابلهای فشار متوسط ، کابلهای 3.6تا6 کیلوولت ، کابلهای 6تا10 کیلوولت ، کابلهای 12تا20 کیلوولت ، کابلهای 18تا30 کیلوولت ، کابلهای شیلددار ، کابل شیلددار زمینی ، کابل های فشار ضعیف ، کابلهای زمینی ، کابلهای زیر زمینی ، کابلهای قابل انعطاف ، کابلهای غیر قابل انعطاف ، کابلهای خود نگهدار ، کابلهای کنترل و مخابراتی ، کابل تلفن ، کابل تلفن زمینی ، کابل تلفن هوایی ، کابل تلفن هوایی مهاردار ، کابل تلفن کانالی ، سیم تلفن تابیده دولا ، سیم تلفن تابیده سه لا ، کابلهای تلفن تاسیساتی ، کابل شبکه ، کابل کواکسیال ، کابل کنترل ، کابل مقاوم حرارتی ، کابل خودرویی ، کابل هالوژن فری ، سیم های فشار ضعیف ، سیم مسی افشان با روکش پلاستیک ، سیم مسی تک رشته ای با روکش ترمو پلاستیک ، سیم مسی با روکش نسوز ، هادی ها ، هادی های آلومینیومی تقویت شده ، هادی های تمام آلومینیومی ، هادی های هوایی روکشدار ، بند تخت ، سیم مسی سخت هواییانواع سیم و کابل فشار قوی و فشار ضعیف انواع کابلهای مفتول با هادی مس آلومینیوم  

تماس با سیم وکابل شاذالکتریک

  • ایران ، استان تهران ،لاله زار نو 
  • شماره تماس :
     09120620556
  • 09038888236
  • 66735026
  • 66734960
  • 33964122
بالا