سیم و کابل مغان

شرکت تولیدی و صنعتی سیم و کابل مغان در سال1361 فعالیت خود را در زمینه تولید انواع سیم و کابل ساختمانی آغاز نمود و در مدت زمان کوتاهی موفق به اخذ گواهینامه استاندارد ملی جهت تولیدات خود گردید. هم اکنون با تجربه 30 ساله و با بهره گیری از تکنولوژی روز دنیا و در اختیار گرفتن مهندسین و مشاورین با تجربه، گام در توسعه کمی و کیفی محصولات خود برداشته است. بدین منظور با همت مدیران شرکت، واحد جدید شرکت سیم و کابل مغان در شهرک صنعتی شاهرود در زمینی به مساحت 102,000 مترمربع (36,000مترمربع مسقف و 66,000 مترمربع فضای آزاد) احداث گردید. کلیه امکانات تولیدی و آزمایشگاهی از معتبرترین شرکت های اروپایی خریداری شده است. با راه اندازی این تجهیزات، ظرفیت تولیدی شرکت به 18000 تن مس و 42000 کالا در سال افزایش یافته است. با مجهز شدن کارخانه به خطوط تولید کابلهای فشار قوی امکان تولیـد کابـل تـا ولتـاژ 230 کیلـو ولـت فراهـم گـردیـده اسـت.شرکت تولیدی و صنعتی سیم و کابل مغان در سال1361 فعالیت خود را در زمینه تولید انواع سیم و کابل ساختمانی آغاز نمود و در مدت زمان کوتاهی موفق به اخذ گواهینامه استاندارد ملی جهت تولیدات خود گردید. هم اکنون با تجربه 30 ساله و با بهره گیری از تکنولوژی روز دنیا و در اختیار گرفتن مهندسین و مشاورین با تجربه، گام در توسعه کمی و کیفی محصولات خود برداشته است. بدین منظور با همت مدیران شرکت، واحد جدید شرکت سیم و کابل مغان در شهرک صنعتی شاهرود در زمینی به مساحت 102,000 مترمربع (36,000مترمربع مسقف و 66,000 مترمربع فضای آزاد) احداث گردید. کلیه امکانات تولیدی و آزمایشگاهی از معتبرترین شرکت های اروپایی خریداری شده است. با راه اندازی این تجهیزات، ظرفیت تولیدی شرکت به 18000 تن مس و 42000 کالا در سال افزایش یافته است. با مجهز شدن کارخانه به خطوط تولید کابلهای فشار قوی امکان تولیـد کابـل تـا ولتـاژ 230 کیلـو ولـت فراهـم گـردیـده اسـت.واحد جدید به آزمایشگاههایی برای انجام انواع تست های لازم از جمله تست های الکتریکی، مکانیکی ، شرایط آتش و ... برای کابلهای فشار ضعیف و فشار متوسط و فشار قوی جهت حصول اطمینان از مرغوبیت محصولات تولیدی ، بهبود کیفیت و رضایت کامل مشتری مجهـز گردیـده اسـت.ایـن شرکـت مـوفـق بـه اخـذ گـواهینـامـه سیستم های مدیریتی ISO9001-2008ISO10002-2004، ISO14001:2004 ISO18001:2007 از شـرکـت TUV آلـمان گـردیـده اسـت کـه بـا دارا بـودن ایـن گـواهینـامـه هـا تـلاش در بـراورده سـاختـن کلیـه خواسـته های مشـتریان  دارد

بالا