سیم وکابل مسین

شرکت کابل مسین

تولید کننده انواع سیم و کابل : شامل انواع سیم و کابل های برق ،کابلهای جوش ، کابلهای مسلح (ARMOURED – SHIELD) ، نوار مسی ، ابزار دقیق ، کابلهای کنستانتریک (NYCY)، کابل های ضد حریق و کم دود ، کابلهای تک رشته (NYY) تا سطح مقطع ۵۰۰*۱ و کابل های سکتور (SECTOR) تا مقطع ۱۲۰+۲۴۰*۳ با روکش XLPE , P.V.C و همچینین انواع کابلهای تک رشته و چند رشته و سکتور با هادی آلومینیومی(AAC)و کابلهای آلومینیومی خودنگهدار (ABC)و همچنین هادیهای بدون عایق و عایق شده ACSR قرار داده است و هم اکنون یکی از بزرگترین واردکننـدگان بخش خصوصی مس و آلومینیومـی در کشور می باشد .

محصولات :

کابل های افشان خشک – خشک – غیر قابل انعطاف – آرموردار ( زره دار ) – کنترل – قدرت تک رشته و دو رشته ( nycy ) – کابل شیلد بافته مسی ( nyslcy ) – خودنگهدار – آلومینیومی .

.سیم وکابل مسینکابل مسین : با سه دهه تجربه ارزنده در صنعت کابل سازی ، فعالیت خود را از سال 1358 در محمد شهر کرج آغاز نموده و با بهره گیری از ماشین آلات مدرن ، و استفاده از تجارب مهندسین مجرب و

متخصص روند تولیدات خود را بر پایه تامین نیاز داخلی و خارجی شامل انواع سیم و کابل های برق ،کابلهای جوش ، کابلهای مسلح (ARMOURED – SHIELD) ، نوار مسی ، ابزار دقیق ، کابلهای کنستانتریک (NYCY)، کابل های ضد حریق و کم دود ، کابلهای تک رشته (NYY) تا سطح مقطع 500*1 و کابل های سکتور (SECTOR) تا مقطع 120+240*3 با روکش XLPE , P.V.C و همچینین انواع کابلهای تک رشته و چند رشته و سکتور با هادی آلومینیومی(AAC)و کابلهای آلومیینیومی خودنگهدار (ABC)و همچنین هادیهای بدون عایق و عایق شده ACSR قرار داده است و هم اکنون یکی از بزرگترین واردکننـدگان بخش خصوصی مس و آلومینیومـی در کشور می باشد .کارخانه کابل مسین : با ظرفیت سالیانه 9000 تن مس و 4000 تن آلومینیوم در زمره برترین تولید کنندگان کابل می باشد ، ضمنا شرکت کابل مسین دارای طرح توسعه تولید کابل های فشار قوی نیز می باشد که در آینده نزدیک به بهره برداری می رسد ، همچنین دفتر مرکزی و کارخانه و انبار پخش شرکت با سیستم های پیشرفته ارتباطی تجهیز شده و در نتیجه مدیریت فروش در اخذ سفارشات و تسریع در ارئه خدمات توزیع به متقاضیان نسبت به سایر همکاران متمایز گردیده است .شرکت کابل مسین ، موفق به اخذ گواهینامه و استقرار آزمایشگاه اکرودیته (همکار و مرجع) گردیده و علاوه بر داشتن تائیدیه استاندارد ازموسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و گواهینامه بین المللی سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2000 از شرکت .،دارای تائیدیه های مختلف از شرکت توانیر و شرکت توزیع نیروی برق مناطق مختلف و همچنین از شرکت های نفت و گاز و پتروشیمی می باشد ...

 سیم وکابل شاذ الکتریک مرکز فروش سیم وکابل آرین ابهر

فروش سيم 1.5*1 افشان مسین 

فروش سيم 2.5*1 افشان مسین 

فروش سيم 4*1 افشان مسین 

فروش سيم 10*1 .افشان مسین 

فروش سيم 16*1 .افشان مسین 

فروش سيم 25*1 .افشانمسین 

فروش سيم 35*1 .افشان مسین 

فروش کابل کولري 1.5*4افشانمسین 

فروش کابل 16*1 مفتول زميني .مسین 

فروش کابل 25*1 مفتول زميني .مسین 

فروش کابل 35*1 مفتول زميني .مسین 

فروش کابل 50*1 مفتول زميني .مسین 

فروش کابل 70*1 مفتول زميني .مسین 

فروش کابل 95*1 مفتول زميني .مسین 

فروش کابل 120*1 مفتول زميني .مسین 

فروش کابل 150*1 مفتول زميني .مسین 

فروش کابل 185*1 مفتول زميني .مسین 

فروش کابل 240*1 مفتول زميني .مسین 

فروش کابل 300*1 مفتول زميني .مسین 

فروش کابل 16+25*3 مفتول زميني .مسین 

فروش کابل 16+35*3 مفتول زميني .مسین 

فروش کابل 25+50*3 مفتول زميني مسین 

فروش کابل35+70*3 مفتول زميني .مسین 

فروش کابل 50+95*3 مفتول زميني .مسین 

فروش کابل 70+120*3 مفتول زميني مسین 

فروش کابل 70+150*3 مفتول زميني .مسین 

فروش کابل 95+185*3 مفتول زميني .مسین 

فروش کابل 120+240*3 مفتول زميني .مسین 

فروش کابل 1.5*2 .زميني افشانمسین 

فروش کابل 2.5*2 .زميني افشان مسین 

فروش کابل 4*2 .زميني افشان مسین 

فروش کابل 6*2 .زميني افشان مسین 

فروش کابل 10*2 .زميني افشان مسین 

فروش کابل 16*2 .زميني افشانمسین 

فروش کابل 1.5*3 ..ل زميني افشانمسین 

فروش کابل 2.5*3 .زميني افشان مسین 

رفروش کابل 4*3 .زميني افشان مسین 

فروش کابل 6*3 .زميني افشان مسین 

فروش کابل 10*3 .زميني افشان مسین 

فروش کابل 16*3 .زميني افشان آمسین 

فروش کابل 25*3 .زميني افشان مسین 

فروش کابل 35*3 .زميني افشان مسین 

فروش کابل 1.5*4 .زميني افشان مسین 

فروش کابل 2.5*4 .زميني افشانمسین 

فروش کابل 4*4 .زميني افشان مسین 

فروش کابل 6*4 .زميني افشانمسین 

فروش کابل 10*4 .زميني افشان مسین 

فروش کابل 16*4 .زميني افشان مسین 

فروش کابل 25*4 .زميني افشان آمسین 

فروش کابل 1.5*5 .زميني افشانمسین 

فروش کابل 2.5*5 .زميني افشان مسین 

فروش کابل 4*5 .زميني افشان مسین 

فروش کابل 6*5 .زميني افشانر

فروش کابل 10*5 .زميني افشان مسین 

فروش کابل 16*5 .زميني افشان مسین :

فروش کابل 0.75*2 افشان مسین 

فروش کابل 1*2 افشان مسین 

فروش کابل 1.5*2 افشان مسین 

فروش کابل 4*2 افشان مسین 

فروش کابل 6*2 افشان .مسین 

فروش کابل 10*2 افشان .مسین 

فروش کابل 16*2 افشان مسین 

فروش کابل 0.75*3 افشان .مسین 

فروش کابل 1*3 افشان مسین 

رفروش کابل 2.5*3 افشان .مسین 

فروش کابل 4*3 افشان .مسین 

فروش کابل 6*3 افشان .مسین 

فروش کابل 10*3 افشان .مسین 

فروش کابل 0.75*4 افشان .مسین 

فروش کابل 1*4 افشان مسین 

فروش کابل 1.5*4 افشان مسین 

فروش کابل 2.5*4 افشان مسین 

فروش کابل 4*4 افشان .مسین 

فروش کابل 6*4 افشان مسین 

فروش کابل 10*4 افشانمسین 

فروش کابل 16*4 افشان .مسین 

فروش کابل 25*4 افشان مسین 

فروش کابل 1.5*5 افشان مسین 

فروش کابل 2.5*5 افشانمسین 

فروش کابل 4*5 افشان .مسین 

فروش کابل 6*5 افشان مسین ر

فروش کابل10*5 افشان مسین 

فروش کابل 16*5 افشان .مسین 

فروش کابل25*3 افشان مسین 

فروش کابل 16+25*3 افشان .مسین 

فروش کابل 35*3 افشان مسین 

فروش کابل 16+35*3 افشان .مسین 

رفروش کابل 50*3 .افشانمسین 

فروش کابل 25+50*3 .افشان مسین 

فروش کابل آنتني 4/5

.  33964122

66735026

666734960

تلفن همراه 

09120620556 

 09038888236  

بالا