فروش انواع سيم و کابل

.فروش انواع سيم و کابلفروش انواع سيم و کابل رايان سيم -کابلسازان- خراسان- مسين فروش انواع محصولات شرکت سيم و کابل با قيمت هاي مناسب و کيفيت عالی توليدات اين شرکتها بر اساس استاندارد ملي ايران و همچنين استانداردهاي.توليدات اين شرکت شامل کابل هاي برق و مخابرات به شرح زير ميباشد-انواع سيم هاي افشان در سايز هاي 0.35-0.50-0.75-1-1,5-2,5-4-6- 10-16 -25-35-50-70-95mm2-انواع سيم هاي افشان خط دار در سايزهاي 1-1,5-2,5-4-10mm2-انواع کابل هاي افشان 1x120-1x150-1x185-1x240-1x300 mm2فروش سيم و کابل- انواع کابل هاي مخصوص جوش در سايزهاي 25-35-70-95 mm2-انواع سيم هاي مفتولي تک لا در سايزهاي 0.5-0.75-1-1,5-2,5-4-6-10-16- 25 mm2-انواع کابل هاي زمينيNYY) تک رشته اي از سايز 1X25 الي 1X300mm2-انواع سيم هاي نايلون دوبل سفيد از 2x0.35 الي 2x2,5 mm2فروش سيم و کابل- انواع سيم هاي زير گچي از سايز 2x1 الي 3x1 mm2-انواع کابل هاي افشان دو رشته و سه رشته اي از 2x0.5 الي 3x35 mm2- انواع کابل هاي افشان سه و نيم رشته اي از 16+25×3 الي 70+120×3-انواع کابل هاي افشان 4 رشته اي از 0.5×4 الي 70×4- انواع کابل هاي افشان 5 رشته اي از 1.5 ×5 الي 35×5-انواع کابل کولري و آيفونيدر سايزهاي گوناگونفروش سيم و کابل-انواع کابل هاي خشک زمينيNYY) دو رشته و 3 رشته از 1.5×2 الي 50×3- انواع کابل هاي زمينيNYY) سه و نيم رشته از 16+35×3 الي 25+50×3فروش سيم و کابل- انواع کابل زميني 4 و 5 رشته از 1.5×4 الي 35×5فروش سيم و کابل-کابل هاي کنترل افشان 5و 6و 7و8و9و10و12و 14و15و16و17و18و19و20و24و27و30 و37و4 0 رشته اي و با مقاطع0.75-1-1.5-و2.5 ميليمترمربعفروش سيم و کابل-کابل هاي آيفوني از 0.4×2 الي 0.6×20- انواع سيم هاي تلفني و رانژه- انواع کابل هاي کواکسيال 2,5 C -27 و 3C-2V و کابل آنتن 64 رشته و با نوار آلومينيوم-انواع کابل هاي مخابراتي تلفني از دو زوج الي دويست زوج 0.5- 0.6- انواع سيم دوبل مهار دار تلفني-انواع کابل مهار سر خور SELF –SUPPORT) ده زوجي الي صد زوجي 0.4 و 0.6-انواع کابل هاي تلفني زميني دو زوج الي 300 زوج 0.4-0.5-0.6-0.8و پخش انواع کابل هاي خاص و ويژه بر اساس سفارش33964120  339641226673502666734960تلفن همراه  09120620556  09038888236   www.shazco.irwww.cable-wire.ir

بالا