شاذ الکتریک مرکز تهیه سیم و کابل

شاذ الکتریک مرکز تهیه سیم و کابل به عنوان فروشنده  چندین مارک معتبر بازار در خدمت مشتریان شاذ الکتریک مرکز تهیه سیم و کابل به عنوان فروشنده  چندین مارک معتبر بازار در خدمت مشتریان برخی از محصولات فروشگاه عبارتند از :سیمهای نایلون سیمهای افشانکابلهای تک و چند رشته افشان و زمینی کابلهای جوش کابلهای مخابراتی (زوجی) زمینی و هواییکابلهای کواکسیال ( آرجی 59 -2.5c2v - 3c2v - 4.5c2v )کابلهای فرمان کابلهای شیلددارکابلهای قدرت سکتور با عایق و روکش PVCکابلهای قدرت سکتور با عایق XLPE و روکش PVCکابلهای قدرت سکتور با هادی آلومینیومی ، عایق XLPE و روکش PVCکابلهای قدرت سکتور هادی آلومینیومی ، عایق XLPE و روکش PVCکابلهای قدرت سکتور با عایق و روکش PVC ، شیلدارکابلهای قدرت سکتور با عایق و روکش PVC ، زره فولاد یفروش كابلهاي آلومينيومي زميني انواع كابلهاي قدرت با هادي مس و آلومينيوم و عايقXLPE و PVCانواع كابلهاي كنترل شيلددارو آرموردار انواع كابلهاي خودنگهدار 0.6 – 1kv انواع هاديهاي هوايي روكش‌دار 0.6 – 1kv و 12 – 20 kv انواع هاديهاي هوايي(انواع مفتولهاي آلومينيومي با مغزي فولاد(سيم جهت مصرف در خطوط فشار متوسط و فشار قوي انتقال و توزيع برق انواع سيم وكابلهاي افشان انواع كابل هاي تك رشته اي-كابل هاي مفتولي - انواع كابل هاي دورشته اي كابل قدرت و كنترل خشك شيلدار-كابل كواسيال فركانس بالا-كابل كنترل قابل انعطاف شيلداركابل قدرت و كنترل خشك شيلداركابل زميني زرهيP.V.C , XLPE : كابل چند رشته- سه ونيم رشته اي -كابل هاي شيلددار-كابل هاي كنترل سيم هاي تلفن كرمان وسيمين فر2و4و6 زوج فويل دار وآيفوني سيم هاي آرجي 50-كتي فايو و كتي سيكسانواع كابل هاي زره دار(آرموردار)از نوع SWA))و(STEEL TAPE)كابلهايانواع كابل با غلاف سربي از نوع (LEAD COVER)انواع كابل هاي جوش- كابل آبي رنگ ولتاژ DC-كابل تخت –كابل INSTRUMENTانواع كابل هاي كنترل وفرمان-انواع كابل هاي فلكسيبل و قابل انعطاف-كابل هاي لاستيكي واترپروف، -مقاوم درمقابل مواد نفتي ، شيميايي، اسيدها ، بازهاانواع سيم وكابل هاي مخصوص سيستم ارت (روكشدار و يا بدون روكش) انواع کابل های دو رشته ای- سه ونیم رشته ای(LEAD COVER) کابل های دارای غلاف سرب - SWA انواع کابل های(آرموردار)، زره دار انواع کابل های کنترل وفرمان-انواع کابل های فلکسیبل و قابل انعطاف-کابل های شیلد دار-انواع کابل های افشان 1x120-1x150-1x185-1x240-1x300 - انواع کابل های مخصوص جوش در سایزهای 25-35-70-95 -انواع سیم های مفتولی تک لا در سایزهای 0.5-0.75-1-1,5-2,5-4-6-10-16- 25-انواع کابل های زمینیNYY) تک رشته ای از سایز 1X25 الی 1X300-انواع سیم های نایلون دوبل سفید از 2x0.35 الی 2x2,5 - انواع سیم های زیر گچی از سایز 2x1 الی 3x1 -انواع کابل های افشان دو رشته و سه رشته ای از 2x0.5 الی 3x35 -انواع کابل های افشان سه و نیم رشته ای از 16+25×3 الی 70+120×-انواع کابل های افشان 4 رشته ای از 0.5×4 الی 70×4 - انواع کابل های افشان 5 رشته ای از 1.5 ×5 الی 35×5-انواع کابل کولری و آیفونیدر سایزهای گوناگون-انواع کابل های خشک زمینیNYY) دو رشته و 3 رشته از 1.5×2 الی 50×3- انواع کابل های زمینیNYY) سه و نیم رشته از 16+35×3 الی 25+50×3- انواع کابل زمینی 4 و 5 رشته از 1.5×4 الی 35×5انواع کابل های کنترل افشان 5و 6و 7و8و9و10و12و 14و15و16و17و18و19و20و24و27و30 و37و4 0 رشته ای و با مقاطع- انواع سیم های تلفنی و رانژه کابل های آیفونی از 0.4×2 الی 0.6×200.75-1-1.5-و2.5 میلیمترمربع- انواع کابل های کواکسیال 2,5 C -27 و 3C-2V  کابل آنتن 64 رشته و با نوار آلومینیوم-انواع کابل های مخابراتی تلفنی از دو زوج الی دویست زوج 0.5- 0.6 - انواع سیم دوبل مهار دار تلفنی-انواع کابل مهار سر خور SELF –SUPPORT) ده زوجی الی صد زوجی 0.4 و 0انواع کابل های تلفنی زمینی دو زوج الی 300 زوج 0.4-0.5-0.6-0.8انواع سیم مسی جهت سیمهای ارت فلکسیبل  وساده  انواع سیمهای ساختمان 33964120 339641226673502666734960تلفن همراه  09120620556  09038888236   www.shazco.irwww.cable-wire.ir

بالا