کابل فشار قوی


.کابل فشار قوی روغنی, انواع کابل فشار قوی, قیمت کابل فشار قوی, عایق کابل فشار قوی, کابل فشار قوی یزد, سیم و کابل فشار قوی, کابل فشار قوی آلومینیومی, خرید کابل فشار قوی, فروش کابل فشار قویکابل فشار قوی و کابل فوق فشار قوی با هادی مس یا آلومینیومی و عایقXLPE  و سطح ولتاژی بالاتر از 36 کیلو ولت ساخته می‌شوند.عایق XLPE کابل فشار قوی با استفاده از خط CCV که توسط کامپیوتر کنترل می شود بر روی هادی تزریق می‌گردد.عایق XLPE کابل فشار قوی تزریق شده می بایست ساختار کریستالی کاملا یکنواخت داشته و عاری از هر گونه ناخالصی و خلل و فرجی باشد.در نقاط کلیدی خط CCV کنترل کیفیت‌های ضروری نیز بر روی کابل فشار قوی اعمال می‌شود.عایقXLPE  کابل فشار قوی از نظر فیزیکی و شیمیایی بسیار متمایل به تشکیل زنجیره با مولکول‌های آب می‌باشد. اگر آب یا بخار آب در لایه عایق کابل فشار قوی وجود داشته باشند باعث ایجاد این زنجیره‌ها و پایین آمدن میزان مقاومت الکتریکی عایق کابل فشار قوی می‌شوند

 

بالا