کابل قدرت

.کابل قدرت 
فروش کابلهای آلومینیومی زمینی انواع کابلهای قدرت با هادی مس و آلومینیوم و عایق انواع کابلهای کنترل شیلددار آرموردار انواع کابلهای خودنگهدار 0.XLPE و PVC(انواع مفتولهای آلومینیومی با مغزی فولادkv و 12 – 20 kv انواع هادیهای هوایی kv انواع هادیهای هوایی روکش‌دار 0.6(سیم جهت مصرف در خطوط فشار متوسط و فشار قوی انتقال و توزیع برقانواع سیم وکابلهای افشانانواع کابل های تک رشته ای-کابل های مفتولی - انواع کابل های دورشته ایکابل قدرت و کنترل خشک شیلدار-کابل کواسیال فرکانس بالا-کابل کنترل قابل انعطاف شیلدار  کابل قدرت و کنترل خشک شیلدارکابل زمینی زرهیP.V.C , XLPE : کابل چند رشته - سه ونیم رشته ای -کابل های شیلددار-کابل های کنترلسیم های تلفن 2و4و6.......زوج فویل دار وآیفونیسیم های آرجی 50-کتی فایو و کتی سیکس انواع کابل های زره دار(آرموردار)از نوع SWA))و(STEEL TAPE)کابلهایانواع کابل با غلاف سربی از نوع (LEAD COVER)انواع کابل های جوش- کابل آبی رنگ ولتاژ DC-کابل تخت –کابل INSTRUMENTانواع کابل های کنترل وفرمان-انواع کابل های فلکسیبل و قابل انعطاف-کابل های لاستیکی واترپروف،-مقاوم درمقابل مواد نفتی ،شیمیایی،اسیدها ،بازهاانواع سیم وکابل های مخصوص سیستم ارت (روکشدار و یا بدون روکش)از معتبر ترین تولید کنندگان داخلی و خارجی مانندکابلسازی ایران-سیمکو-کرمان--پیشرو رفسنحانخراسان(افشار نژاد) سیمکات-همدان یزد-شاهین و 33964120  339641226673502666734960تلفن همراه  09120620556  09038888236   www.shazco.irwww.cable-wire.ir

بالا