کابلهای قدرت

کابل برق فرمان  کابل برق فرمان شیلدار کات کابل رسانا کابل بایکاکابلهای قدرت سکتور با عایق و روکش PVCکابلهای قدرت سکتور با عایق XLPE و روکش PVCکابلهای قدرت سکتور با هادی آلومینیومی ، عایق XLPE و روکش PVCکابلهای قدرت سکتور هادی آلومینیومی ، عایق XLPE و روکش PVCکابلهای قدرت سکتور با عایق و روکش PVC ، شیلدارکابلهای قدرت سکتور با عایق و روکش PVC ، زره فولاد یفروش كابلهاي آلومينيومي زميني انواع كابلهاي قدرت با هادي مس و آلومينيوم و عايقXLPE و PVCانواع كابلهاي كنترل شيلددارو آرموردار انواع كابلهاي خودنگهدار 0.6 – 1kv انواع هاديهاي هوايي روكش‌دار 0.6 – 1kv و 12 – 20 kv انواع هاديهاي هوايي(انواع مفتولهاي آلومينيومي با مغزي فولادانواع سيم وكابلهاي افشان(سيم جهت مصرف در خطوط فشار متوسط و فشار قوي انتقال و توزيع برقانواع كابل هاي تك رشته اي-كابل هاي مفتولي - انواع كابل هاي دورشته ايكابل قدرت و كنترل خشك شيلدار-كابل كواسيال فركانس بالا-كابل كنترل قابل انعطاف شيلداركابل قدرت و كنترل خشك شيلداركابل زميني زرهيP.V.C , XLPE : كابل چند رشته- سه ونيم رشته اي -كابل هاي شيلددار-كابل هاي كنترل سيم هاي آرجي 50-كتي فايو و كتي سيكسسيم هاي تلفن كرمان وسيمين فر2و4و6 زوج فويل دار وآيفوني انواع كابل با غلاف سربي از نوع (LEAD COVER)انواع كابل هاي زره دار(آرموردار)از نوع SWA))و(STEEL TAPE)كابلهايانواع كابل هاي جوش- كابل آبي رنگ ولتاژ DC-كابل تخت –كابل INSTRUMENTانواع كابل هاي كنترل وفرمان-انواع كابل هاي فلكسيبل و قابل انعطاف-كابل هاي لاستيكي واترپروف،-مقاوم درمقابل مواد نفتي ،شيميايي،اسيدها ،بازهاانواع سيم وكابل هاي مخصوص سيستم ارت (روكشدار و يا بدون روكش)از معتبر ترين توليد كنندگان داخلي و خارجي 33964120  339641226673502666734960تلفن همراه  09120620556  09038888236   www.shazco.irwww.cable-wire.ir

بالا