کابل آلومینیوم۱x۱۵۰

 • کابل آلومینیوم۱x۱۵۰
  • کابل آلومینیوم۱x۱۵۰
   • کابل آلومینیوم۱x۱۵۰
    • کابل آلومینیوم۱x۱۵۰
     • کابل آلومینیوم۱x۱۵۰
      • کابل آلومینیوم۱x۱۵۰
      •  کابل آلومینیوم۱x۴۰۰کابل آلومینیوم۱x۴۰۰
       • کابل آلومینیوم۲x۱۰
       • کابل آلومینیوم۲x۲۵
       • کابل آلومینیوم۲x۳۵
       • کابل آلومینیوم۲x۵۰
       • کابل آلومینیوم۲x۷۵
       • کابل آلومینیوم۲x۹۵
       • کابل آلومینیوم۲x۱۲۰
       • کابل آلومینیوم۲x۱۵۰
       • کابل آلومینیوم۲x۱۸۵
       • کابل آلومینیوم۲x۲۰۰
       • کابل آلومینیوم۲x۳۰۰
       • کابل آلومینیوم۲x۴۰۰
       • کابل آلومینیوم۲x۵۰۰

       کابل آلومینیوم۱x۱۰

       • کابل آلومینیوم۱x۱۶
       • کابل آلومینیوم۱x۲۵
       • کابل آلومینیوم۱x۳۵
       • کابل آلومینیوم۱x۵۰
       • کابل آلومینیوم۱x۷۵
       • کابل آلومینیوم۱x۹۵
       • کابل آلومینیوم۱x۱۲۰
       • کابل آلومینیوم۱x۱۵۰
       • کابل آلومینیوم۱x۱۸۵
       • کابل آلومینیوم۱x۲۰۰
       • کابل آلومینیوم۱x۳۰۰
       • کابل آلومینیوم۱x۴۰۰
       • کابل آلومینیوم۱x۵۰۰

       کابل آلومینیوم۳x۱۰

       • کابل آلومینیوم۳x۱۶
       • کابل آلومینیوم۳x۲۵
       • کابل آلومینیوم۳x۳۵
       • کابل آلومینیوم۳x۵۰
       • کابل آلومینیوم۳x۷۵
       • کابل آلومینیوم۳x۹۵
       • کابل آلومینیوم۳x۱۲۰
       • کابل آلومینیوم۳x۱۵۰
       • کابل آلومینیوم۳x۱۸۵
       • کابل آلومینیوم۳x۲۰۰
       • کابل آلومینیوم۳x۳۰۰
       • کابل آلومینیوم۳x۴۰۰
       • کابل آلومینیوم۳x۵۰۰

       کابل آلومینیوم۴x۱۰

سیم وکابل شاذ الکتریک فروشنده  انواع کابل های فشار قوی ، 38 تا66 کیلوولت ، 76 تا132 کیلوولت ، 133 تا230 کیلوولت ، کابلهای فشار متوسط ، کابلهای 3.6تا6 کیلوولت ، کابلهای 6تا10 کیلوولت ، کابلهای 12تا20 کیلوولت ، کابلهای 18تا30 کیلوولت ، کابلهای شیلددار ، کابل شیلددار زمینی ، کابل های فشار ضعیف ، کابلهای زمینی ، کابلهای زیر زمینی ، کابلهای قابل انعطاف ، کابلهای غیر قابل انعطاف ، کابلهای خود نگهدار ، کابلهای کنترل و مخابراتی ، کابل تلفن ، کابل تلفن زمینی ، کابل تلفن هوایی ، کابل تلفن هوایی مهاردار ، کابل تلفن کانالی ، سیم تلفن تابیده دولا ، سیم تلفن تابیده سه لا ، کابلهای تلفن تاسیساتی ، کابل شبکه ، کابل کواکسیال ، کابل کنترل ، کابل مقاوم حرارتی ، کابل خودرویی ، کابل هالوژن فری ، سیم های فشار ضعیف ، سیم مسی افشان با روکش پلاستیک ، سیم مسی تک رشته ای با روکش ترمو پلاستیک ، سیم مسی با روکش نسوز ، هادی ها ، هادی های آلومینیومی تقویت شده ، هادی های تمام آلومینیومی ، هادی های هوایی روکشدار ، بند تخت ، سیم مسی سخت هواییانواع سیم و کابل فشار قوی و فشار ضعیف انواع کابلهای مفتول با هادی مس آلومینیوم  

تماس با سیم وکابل شاذالکتریک

 • ایران ، استان تهران ،لاله زار نو 
 • شماره تماس :
   09120620556
 • 09038888236
 • 66735026
 • 66734960
 • 33964122
بالا