سیم افشان ساختمانی۵۰


موجودیت کالا: کالا در انبار

پیش نمایش سریع

کابل های شبکه در جهان امروز شبکه و انتقال داده بر روی آن از مهمترین وسایل و کانال های ارتباطی به شمار می رود و عمده بار این ارتباطات بر دوش شبکه های کابلی است که در فواصل دور و نزدیک مبدا و مقصد داده ها را به هم وصل می کنند.حال بیایید نگاهی به این شریانهای انتقال داده داشته باشیم و از انواع و عملکرد آنها بیشتر بدانیم:کابل های (UTP (Unshielded TwistedPairکابل UTP یکی از متداولترین کابل های استفاده شده در شبکه های مخابراتی و کامپیوتری است. از کابل های فوق، علاوه بر شبکه های کامپیوتری در سیستم های تلفن نیز استفاده می گردد (CAT۱). شش نوع کابل UTP متفاوت وجود داشته که می توان با توجه به نوع شبکه و اهداف مورد نظر از آنان استفاده نمود.
تعداد:

کابل های شبکه کابل های شبکه در جهان امروز شبکه و انتقال داده بر روی آن از مهمترین وسایل و کانال های ارتباطی به شمار می رود و عمده بار این ارتباطات بر دوش شبکه های کابلی است که در فواصل دور و نزدیک مبدا و مقصد داده ها را به هم وصل می کنند.حال بیایید نگاهی به این شریانهای انتقال داده داشته باشیم و از انواع و عملکرد آنها بیشتر بدانیم:کابل های (UTP (Unshielded TwistedPairکابل UTP یکی از متداولترین کابل های استفاده شده در شبکه های مخابراتی و کامپیوتری است. از کابل های فوق، علاوه بر شبکه های کامپیوتری در سیستم های تلفن نیز استفاده می گردد (CAT۱). شش نوع کابل UTP متفاوت وجود داشته که می توان با توجه به نوع شبکه و اهداف مورد نظر از آنان استفاده نمود. کابل CAT۵، متداولترین نوع کابل UTP محسوب می گردد.مشخصه های کابل UTPبا توجه به مشخصه های کابل های UTP، امکان استفاده، نصب و توسعه سریع و آسان آنان، فراهم می شود.در زیر انواع کابل های UTP معرفی شده است:گروه CAT۱: سیستم های قدیمی تلفن، ISDN و مودم سرعت انتقال اطلاعات حداکثر تا یک Mb/sگروه CAT۲: شبکه های Token Ring سرعت انتقال اطلاعات حداکثر تا چهار Mb/sگروه CAT۳: شبکه های Token ring و ۱۰ BASE-T سرعت انتقال اطلاعات حداکثر تا ده Mb/sگروه CAT۴: شبکه های Token Ring سرعت انتقال اطلاعات حداکثر تا شانزده Mb/sگروه CAT۵: اترنت ۱۰Mb/s، اترنت سریع ۱۰۰Mb/s و شبکه های TokenRing با سرعت ۱۶Mb/sسرعت انتقال اطلاعات حداکثر تا یکصد Mb/sگروه CAT۵e: شبکه های Gigabit Ethernet سرعت انتقال اطلاعات حداکثر تا یکهزار Mb/sگروه CAT۶: شبکه های Gigabit Ethernet سرعت انتقال اطلاعات حداکثر تا یکهزار Mb/sگروه CAT۷: شبکه های ۱۰G با سرعت انتقال داده تا ده هزار Mb/sتوضیحات:تقسیم بندی هر یک از گروه های فوق بر اساس نوع کابل مسی و کانکتور انجام شده است .از کابل های CAT۱، به دلیل عدم حمایت ترافیک مناسب، در شبکه های کامپیوتری استفاده نمی گردد.از کابل های گروه CAT۲ تا CAT۷ در شبکه های رایانه ای استفاده می گردد.کابل های فوق، قادر به حمایت از ترافیک تلفن و شبکه های کامپیوتری می باشند.از کابل های CAT۲ در شبکه های Token Ring استفاده شده و سرعتی بالغ بر ۴ Mb/s را ارائه می نمایند.برای شبکه هائی با سرعت بالا (یکصد Mb/s) از کابل های CAT۵ و برای سرعت ده Mb/s از کابل های CAT۳ استفاده می گردد.در کابل های CAT۳ ,CAT۴ و CAT۵ از چهار زوج کابل مسی استفاده شده است . CAT۵ نسبت به CAT۳ دارای تعداد بیشتری پیچش در هر اینچ می باشد، بنابراین این نوع از کابل ها سرعت و مسافت بیشتری را حمایت می نمایند.حداکثر مسافت در کابل های CAT۳، یکصد متر است .حداکثر مسافت در کابل های CAT۴، دویست متر است .کابل CAT۶ با هدف استفاده در شبکه های اترنت گیگابیت طراحی شده است.در این رابطه استانداردهائی نیز وجود دارد که امکان انتقال اطلاعات گیگابیت بر روی کابل های CAT۵ را فراهم می نماید. (CAT۵e) کابل های CAT۶ مشابه کابل های CAT۵ بوده ولی بین ۴ زوج کابل آنان از یک جداکننده فیزیکی به منظور کاهش پارازیت های الکترومغناطیسی استفاده شده و سرعتی بالغ بر یکهزار Mb/s را ارائه می نمایند.شرکت های بزرگ در شبکه LAN، کابل CAT۶ از نوع UTP را برای مسافت های زیر ۱۰۰ متر و برای بالاتر از ۱۰۰ متر از نوع SFTP استفاده می کنند.استاندارد Pinout کابلها در اتصالاترنگ بندی رشته های کابل شبکه اولیه و استاندارد در سیستم CAT۵ و CAT۶ نوع A Home / رایانه و IT / اطلاعات عمومی / اطلاعاتی در زمینه کابل های شبکهاطلاعاتی در زمینه کابل های شبکه اطلاعاتی در زمینه کابل های شبکهPosted by: ستاره مغاری ۲۸ آذر, ۱۳۹۰ 5767 Viewsکابل های شبکهدر جهان امروز شبکه و انتقال داده بر روی آن از مهمترین وسایل و کانال های ارتباطی به شمار می رود و عمده بار این ارتباطات بر دوش شبکه های کابلی است که در فواصل دور و نزدیک مبدا و مقصد داده ها را به هم وصل می کنند.حال بیایید نگاهی به این شریانهای انتقال داده داشته باشیم و از انواع و عملکرد آنها بیشتر بدانیم:کابل های (UTP (Unshielded TwistedPairکابل UTP یکی از متداولترین کابل های استفاده شده در شبکه های مخابراتی و کامپیوتری است. از کابل های فوق، علاوه بر شبکه های کامپیوتری در سیستم های تلفن نیز استفاده می گردد (CAT۱). شش نوع کابل UTP متفاوت وجود داشته که می توان با توجه به نوع شبکه و اهداف مورد نظر از آنان استفاده نمود. کابل CAT۵، متداولترین نوع کابل UTP محسوب می گردد.مشخصه های کابل UTPبا توجه به مشخصه های کابل های UTP، امکان استفاده، نصب و توسعه سریع و آسان آنان، فراهم می شود.در زیر انواع کابل های UTP معرفی شده است:گروه CAT۱: سیستم های قدیمی تلفن، ISDN و مودم سرعت انتقال اطلاعات حداکثر تا یک Mb/sگروه CAT۲: شبکه های Token Ring سرعت انتقال اطلاعات حداکثر تا چهار Mb/sگروه CAT۳: شبکه های Token ring و ۱۰ BASE-T سرعت انتقال اطلاعات حداکثر تا ده Mb/sگروه CAT۴: شبکه های Token Ring سرعت انتقال اطلاعات حداکثر تا شانزده Mb/sگروه CAT۵: اترنت ۱۰Mb/s، اترنت سریع ۱۰۰Mb/s و شبکه های TokenRing با سرعت ۱۶Mb/sسرعت انتقال اطلاعات حداکثر تا یکصد Mb/sگروه CAT۵e: شبکه های Gigabit Ethernet سرعت انتقال اطلاعات حداکثر تا یکهزار Mb/sگروه CAT۶: شبکه های Gigabit Ethernet سرعت انتقال اطلاعات حداکثر تا یکهزار Mb/sگروه CAT۷: شبکه های ۱۰G با سرعت انتقال داده تا ده هزار Mb/sتوضیحات:تقسیم بندی هر یک از گروه های فوق بر اساس نوع کابل مسی و کانکتور انجام شده است .از کابل های CAT۱، به دلیل عدم حمایت ترافیک مناسب، در شبکه های کامپیوتری استفاده نمی گردد.از کابل های گروه CAT۲ تا CAT۷ در شبکه های رایانه ای استفاده می گردد.کابل های فوق، قادر به حمایت از ترافیک تلفن و شبکه های کامپیوتری می باشند.از کابل های CAT۲ در شبکه های Token Ring استفاده شده و سرعتی بالغ بر ۴ Mb/s را ارائه می نمایند.برای شبکه هائی با سرعت بالا (یکصد Mb/s) از کابل های CAT۵ و برای سرعت ده Mb/s از کابل های CAT۳ استفاده می گردد.در کابل های CAT۳ ,CAT۴ و CAT۵ از چهار زوج کابل مسی استفاده شده است . CAT۵ نسبت به CAT۳ دارای تعداد بیشتری پیچش در هر اینچ می باشد، بنابراین این نوع از کابل ها سرعت و مسافت بیشتری را حمایت می نمایند.حداکثر مسافت در کابل های CAT۳، یکصد متر است .حداکثر مسافت در کابل های CAT۴، دویست متر است .کابل CAT۶ با هدف استفاده در شبکه های اترنت گیگابیت طراحی شده است.در این رابطه استانداردهائی نیز وجود دارد که امکان انتقال اطلاعات گیگابیت بر روی کابل های CAT۵ را فراهم می نماید. (CAT۵e) کابل های CAT۶ مشابه کابل های CAT۵ بوده ولی بین ۴ زوج کابل آنان از یک جداکننده فیزیکی به منظور کاهش پارازیت های الکترومغناطیسی استفاده شده و سرعتی بالغ بر یکهزار Mb/s را ارائه می نمایند.شرکت های بزرگ در شبکه LAN، کابل CAT۶ از نوع UTP را برای مسافت های زیر ۱۰۰ متر و برای بالاتر از ۱۰۰ متر از نوع SFTP استفاده می کنند.استاندارد Pinout کابلها در اتصالاترنگ بندی رشته های کابل شبکه اولیه و استاندارد در سیستم CAT۵ و CAT۶ نوع A ۱- سفید سبز۲- سبز۳- سفید نارنجی۴- آبی۵- سفید آبی۶- نارنجی۷- سفید قهوه ای۸- قهوه ای برای اتصال دو دستگاه همجنس مثل دو کامپیوتر یا دو سوئیچ به هم، اتصال Cross استفاده میشود که در این اتصال یک سر بصورت معمولی و در سر دیگر کابل، سیم ۱ به ۳ و ۲ به ۶ وصل میشود. رشته های کابل با توجه به شماره آنها در سوکت قرار داده شده و سوکت پرس می شود.وقتی دو دستگاه همجنس مثل دو کامپیوتر یا دو سوئیچ را بخواهیم به هم متصل کنیم، از اتصال متقاطع یا کراس (Crossover cable) استفاده می کنیم. برای ساخت این کابل یک سر را بصورت مستقیم به کانکتور متصل می کنیم و در سر دیگر جای TX و RX را عوض می کنیم، یعنی سیم ۱ به ۳ و ۲ به ۶ وصل میشود.

سیم وکابل شاذ الکتریک فروشنده  انواع کابل های فشار قوی ، 38 تا66 کیلوولت ، 76 تا132 کیلوولت ، 133 تا230 کیلوولت ، کابلهای فشار متوسط ، کابلهای 3.6تا6 کیلوولت ، کابلهای 6تا10 کیلوولت ، کابلهای 12تا20 کیلوولت ، کابلهای 18تا30 کیلوولت ، کابلهای شیلددار ، کابل شیلددار زمینی ، کابل های فشار ضعیف ، کابلهای زمینی ، کابلهای زیر زمینی ، کابلهای قابل انعطاف ، کابلهای غیر قابل انعطاف ، کابلهای خود نگهدار ، کابلهای کنترل و مخابراتی ، کابل تلفن ، کابل تلفن زمینی ، کابل تلفن هوایی ، کابل تلفن هوایی مهاردار ، کابل تلفن کانالی ، سیم تلفن تابیده دولا ، سیم تلفن تابیده سه لا ، کابلهای تلفن تاسیساتی ، کابل شبکه ، کابل کواکسیال ، کابل کنترل ، کابل مقاوم حرارتی ، کابل خودرویی ، کابل هالوژن فری ، سیم های فشار ضعیف ، سیم مسی افشان با روکش پلاستیک ، سیم مسی تک رشته ای با روکش ترمو پلاستیک ، سیم مسی با روکش نسوز ، هادی ها ، هادی های آلومینیومی تقویت شده ، هادی های تمام آلومینیومی ، هادی های هوایی روکشدار ، بند تخت ، سیم مسی سخت هواییانواع سیم و کابل فشار قوی و فشار ضعیف انواع کابلهای مفتول با هادی مس آلومینیوم  

تماس با سیم وکابل شاذالکتریک

  • ایران ، استان تهران ،لاله زار نو 
  • شماره تماس :
     09120620556
  • 09038888236
  • 66735026
  • 66734960
  • 33964122
بالا