کابل ۱۰زوج مخابراتی زمینی


موجودیت کالا: موجود نیست.

پیش نمایش سریع

سایز های کابل مخابراتی
کابل تک زوج مخابراتی زمینی
کابل تک زوج مخابراتی هوایی
کابل ۲ زوج مخابراتی زمینی
کابل ۲ زوج مخابراتی هوایی
کابل ۳ زوج مخابراتی زمینی
کابل ۳ زوج مخابراتی هوایی
کابل ۴ زوج مخابراتی زمینی
کابل ۴ زوج مخابراتی هوایی
کابل ۶ زوج مخابراتی زمینی
کابل ۶ زوج مخابراتی هوایی
کابل ۸ زوج مخابراتی زمینی
کابل ۸ زوج مخابراتی هوایی
کابل ۱۰ زوج مخابراتی زمینی
کابل ۱۰ زوج مخابراتی هوایی
کابل ۱۲ زوج مخابراتی زمینی
کابل ۱۲ زوج مخابراتی هوایی
کابل ۱۵ زوج مخابراتی زمینی
کابل ۱۵ زوج مخابراتی هوایی
کابل ۲۰ زوج مخابراتی زمینی
کابل ۲۵ زوج مخابراتی هوایی
کابل ۳۰ زوج مخابراتی زمینی
کابل ۳۰ زوج مخابراتی هوایی
کابل ۴۰ زوج مخابراتی زمینی
کابل ۴۰ زوج مخابراتی هوایی
کابل ۵۰ زوج مخابراتی زمینی
کابل ۵۰ زوج مخابراتی هوایی
کابل ۸۰زوج مخابراتی زمینی
کابل ۸۰ زوج مخابراتی هوایی
کابل ۱۰۰ زوج مخابراتی زمینی
کابل ۲۰۰ زوج مخابراتی هوایی
کابل ۱۲۰ زوج مخابراتی زمینی
کابل ۱۲۰ زوج مخابراتی هوایی
کابل ۱۵۰ زوج مخابراتی زمینی
کابل ۱۵۰ زوج مخابراتی هوایی
کابل ۲۰۰ زوج مخابراتی زمینی
کابل ۲۰۰ زوج مخابراتی هوایی
کابل ۳۰۰ زوج مخابراتی زمینی
کابل ۳۰۰ زوج مخابراتی هوایی
تعداد:


*انواع کابلهای برق قابل انعطاف ونصب ثابت در مقاطع مختلف با عایق وروکش PVC.*انواع کابلهای کنترل بدون شیلدوبا شیلد بافته شده مسی (قلع اندود 1-انواع سيم هاي افشان در سايز هاي 0.35-0.50-0.75-1-1,5-2,5-4-6-10-16-25-35-50-70-95m 2-انواع سيم هاي افشان خط دار در سايزهاي 1-1,5-2,5-4-10mm23-انواع كابل هاي افشان 1x120-1x150-1x185-1x240-1x300 mm24- انواع كابل هاي مخصوص جوش در سايزهاي 25-35-70-95 mm25-انواع سيم هاي مفتولي تك لا در سايزهاي 0.5-0.75-1-1,5-2,5-4-6-10-16-25 mm26-انواع كابل هاي زميني(NYY) تك رشته اي از سايز 1X25 الي 1X300mm27-انواع سيم هاي نايلون دوبل سفيد از 2x0.35 الي 2x2,5 mm28- انواع سيم هاي زير گچي از سايز 2x1 الي 3x1 mm29-انواع كابل هاي افشان دو رشته و سه رشته اي از 2x0.5 الي 3x35 mm210- انواع كابل هاي افشان سه و نيم رشته اي از 16+25×3 الي 70+120×311-انواع كابل هاي افشان 4 رشته اي از 0.5×4 الي 70×412- انواع كابل هاي افشان 5 رشته اي از 1.5 ×5 الي 35×513-انواع كابل كولري و آيفونيدر سايزهاي گوناگون14-انواع كابل هاي خشك زميني(NYY) دو رشته و 3 رشته از 1.5×2 الي 50×315- انواع كابل هاي زميني(NYY) سه و نيم رشته از 16+35×3 الي 25+50×316- انواع كابل زميني 4 و 5 رشته از 1.5×4 الي 35×517-كابل هاي كنترل افشان 5و 6و 7و8و9و10و12و 14و15و16و17و18و19و20و24و27و30و37و40 رشته اي و با مقاطع0.75-1-1.5-و2.5 ميليمترمربع18-كابل هاي آيفوني از 0.4×2 الي 0.6×2019- انواع سيم هاي تلفني و رانژه20- انواع كابل هاي كواكسيال 2,5 C -27 و 3C-2V و كابل آنتن 64 رشته و با نوار آلومينيوم21-انواع كابل هاي مخابراتي تلفني از دو زوج الي دويست زوج 0.5- 0.622- انواع سيم دوبل مهار دار تلفني23-انواع كابل مهار سر خور (SELF –SUPPORT) ده زوجي الي صد زوجي 0.4 و 0.624-انواع كابل هاي تلفني زميني دو زوج الي 300 زوج 0.4-0.5-0.6-0.8وانواع كابل هاي خاص و ويژه بر اساس سفارشتلفن تماس33964122 33964120تلفن همراه 09120620556

بالا