کابل ۱۰۰زوج مخابراتی زمینی


موجودیت کالا: موجود نیست.

پیش نمایش سریع

سایز های کابل مخابراتی
کابل تک زوج مخابراتی زمینی
کابل تک زوج مخابراتی هوایی
کابل ۲ زوج مخابراتی زمینی
کابل ۲ زوج مخابراتی هوایی
کابل ۳ زوج مخابراتی زمینی
کابل ۳ زوج مخابراتی هوایی
کابل ۴ زوج مخابراتی زمینی
کابل ۴ زوج مخابراتی هوایی
کابل ۶ زوج مخابراتی زمینی
کابل ۶ زوج مخابراتی هوایی
کابل ۸ زوج مخابراتی زمینی
کابل ۸ زوج مخابراتی هوایی
کابل ۱۰ زوج مخابراتی زمینی
کابل ۱۰ زوج مخابراتی هوایی
کابل ۱۲ زوج مخابراتی زمینی
کابل ۱۲ زوج مخابراتی هوایی
کابل ۱۵ زوج مخابراتی زمینی
کابل ۱۵ زوج مخابراتی هوایی
کابل ۲۰ زوج مخابراتی زمینی
کابل ۲۵ زوج مخابراتی هوایی
کابل ۳۰ زوج مخابراتی زمینی
کابل ۳۰ زوج مخابراتی هوایی
کابل ۴۰ زوج مخابراتی زمینی
کابل ۴۰ زوج مخابراتی هوایی
کابل ۵۰ زوج مخابراتی زمینی
کابل ۵۰ زوج مخابراتی هوایی
کابل ۸۰زوج مخابراتی زمینی
کابل ۸۰ زوج مخابراتی هوایی
کابل ۱۰۰ زوج مخابراتی زمینی
کابل ۲۰۰ زوج مخابراتی هوایی
کابل ۱۲۰ زوج مخابراتی زمینی
کابل ۱۲۰ زوج مخابراتی هوایی
کابل ۱۵۰ زوج مخابراتی زمینی
کابل ۱۵۰ زوج مخابراتی هوایی
کابل ۲۰۰ زوج مخابراتی زمینی
کابل ۲۰۰ زوج مخابراتی هوایی
کابل ۳۰۰ زوج مخابراتی زمینی
کابل ۳۰۰ زوج مخابراتی هوایی
تعداد:

و کابل و انواع آن مشاهده در قالب چا لینک های مفید در باره ساختمان سیم و کابل و انواع آن * انواع سیم و کابل NYA-NYAF-NYAB : هادیها و عایقهای کابل ، سیم مفتولی و افشان و نیمه افشان ، تعداد سیم های کابل و رنگ عایق آنها ، کابل هوایی ، کابل زمینی ، کابل فشار ضعیف ، کابل فشار متوسط ، کابل فشار قوی ، کابل ساختمانی ، کابل ابزار دقیق ، کابل مخابراتی ، کابل ضد آتش ، کابلهای خاص شناخت انواع کابل و موارد مصرف آنها -- لینک2 : ( زمینی - هوایی - پروتودور - کاغذی - غلاف سربی - روپوش آلمینیوم - دریائی --- کابل های فشار ضعیف ، فشار متوسط ، فشار قوی ، ساختمانی ، ابزار دقیق ، ضد آتش) ، شرایط انتخاب کابل -- هادی ها ، عایقها ، غلاف کابل ، انواع مفصل ها * ساختمان کابل : هادی ها ، عایق ها ، جریان مجاز ، افت ولتاژ ، سیم ها *- استاندارد رنگ سیمهای کابل --- لینک2 : استاندارد IEC 60446 - رنگ سیمهای کابل - رنگ باسبارها یا همان شینه‌های مسی - رنگ نول و ارت وهادی pen - استاندارد امریکا، کانادا و ژاپن و انگلستان - کابل برق در : هادی ها - .عایق ها - تعداد و رنگ سیمها - جریان مجاز- کدهای روی کابل - برای مشخص نمودن یک کابل یا سیم ابتدا تعداد رشته و سپس... * انواع کابل و طریقه کابلکشی --- لینک مشابه : سیم NYA- سیمNYAF-سیمNYAB-کابل هوایی - کابل زمینی * انواع کابل و عیب یابی : مسی و آلمینیومی-کابل مسلح-استاندارد آلمان ، علائم مشخصه كابل ها ، عیب یابی کابل زمینی * ساختمان کابل های برق -- لینک2 : هادی ها - عایق ها - تعداد و رنگ سیمها - جریان مجاز --- روشهای کابل کشی(کانال خاکی-کانال معمولی - داکت - نصب روی دیوار - یک کار عملی) * کابل های فشار ضعیف و متوسط --- لینک2 : کابل های فشار ضعیف و متوسط ، کابل کم روغن ، عایقی از کاغذ آغشته به روغن ، کابل های باغلاف آلومینیومی و کابل های سربی * کابل های فشارقوی الکتریکی عایق شده توسط پلیمر: کابل های الکتریکی polymer-insulated یا PE ، water treeing جلوگیری از نفوذ آب ، مواد هادی و عایق در این کابلها * کابلهای هوایی خود نگهدار -- لینک2 : ،کاربرد کابل خودنگهدار هوایی در شبکه توزیع ، استاندارد کابلهای هوایی خود نگهدار ،ویژگی های الکتریکی خطوط هوایی روکش دار * مشخصات و موارد مصرف انواع سیم : کد هر نوع سیم ، تعاریف مربوط به جریان و ولتاژ * جداول کدگذاری کابلها : سری جداول کدگذاری بر اساس VDE - حرف اول تا یازدهم * مشخصات سیم های افشان: ضخامت عايق - ضخامت فيلر - ضخامت روكش - وزن تقريبي - قطر تقريبي - مقاومت - حداكثر جريان * مشخصات سیم های افشان-2 * تبدیل مقیاس امریکایی AWG به میلیمتر مربع -- لینک خارجی : سیم های قلع اندود خارجی معمولا با مقیاس AWG شماره گذاری شده. * مقررات هادی کابل -- مقررات عایق کابل -- مقررات روکش کابل * مشخصات کابلهای NYY از شرکت کات کابل : سطح مقطع - هادی - ضخامت عایق و فیلر و روکش - وزن - قطر - جریان مجاز ، برای کابلهای كابل هاي تك و چند رشته با عايق و روكش P.V.C نوع NYY, NYY-O, NYY-J * VAHLE : مشخصات کابل (شرکت vahle ) * Cable Handbook : مشخصه های انواع کابل Steel Wire Armoured PVC Cable - Signalling Cable - 11kV XLPE LSZH Cable - Aluminium Power Cable - 6491B Cable - 6491X Cable - Twin Datalink Cable - Points Heating Cable - Bare Conductor - Screening Conductor - Coaxial Cable * XLPE Cable : User´s Guide : کاتالوگ شرکت ABB برای کابلها -- Current rating for XLPE , Technical data for XLPE submarine cable systems

بالا