کابل های مخابراتی در دو نوع سیمی و نوری تولید میشوند و به دو روش هوایی و زمینی استفاده می شود.

کابل های هوایی :

این کابل ها دارای روکش مستحکم جهت مقاوم سازی کابل در برابر بارندگی و نور خورشید می باشد و به صورت متداول به رنگ مشکی می باشند و به واسطه روکش مقاوم  قابلیت خمش کمی دارند و شکننده تر هستند .

کابل های زمینی :

این نوع کابل ها دارای رنگ طوسی هستند و از نظر انعطاف پذیری ، شرایط بهتری دارند و در محیط داخلی ساختمان کاربرد دارند.

انواع کابل های مخابراتی مسی:

کابل ژله فیلد خاکی (BFC)

کابل ژله فیلد کانالی (CFC)

کابل ایرکو کانالی (CUC)

کابل هوایی مهار دار (SSC)

کابل هوایی ساده (AC)

کابل دوبل هوایی مهار دار (DW)

انواع کابل های مخابراتی نوری:

کابل نوری ژله فیلد خاکی (OBFC)

کابل نوری ژله فیلد کانالی (OCFC)

کابل نوری مهار دار هوایی (OSSC)