تصاویر سیم وکابل ساختمانی

نحوه شناسایی سیم و کابل استاندارد

نحوه شناسایی سیم و کابل استاندارد

نحوه شناسایی سیم و کابل استاندارد

کابل در حقیقت نوعی هادی است که دارای پوشش عایقی است. ساختمان کابل از بخش‌های مختلفی تشکیل شده است که عبارتند از هادی، عایق، پوسته هادی، پوسته فلزی، پر کننده، زره و غلاف که هریک وظیفه خاصی را به عهده دارد.

.
نحوه شناسایی سیم و کابل استاندارد

 برای تشخیص کیفیت سیم انتهای سیم را لخت می‌کنند که اگر زرد رنگ و درخشان بود درصد مس آن قابل‌قبول است و سیم باکیفیت به شمار می‌رود 

جهت شناسایی استاندارد بودن سیم باید به موارد زیر دقت شود.

بدنه سیم استاندارد، ISIRI حک شده باشد

ضخامت روکش عایق سیم نیز باید استاندارد باشد اگر این ضخامت از حد استاندارد کمتر باشد سیم می‌تواند دچار شکست عایقی شود و اگر از حد استاندارد بیشتر باشد احتمال کم بودن سطح مقطع سیم وجود دارد. در صورت شک کردن به سطح مقطع سیم، می‌توان با سیم لخت‌کن روکش سیم را برداشت و با میکرومتر قطر یک رشته از آن را اندازه گیری کرد. قطر به دست آمده بر دو تقسیم می‌شود تا شعاع محاسبه شود. سپس با استفاده از فرمول سطح مقطع یک رشته و با ضرب در تعداد رشته‌ها سطح مقطع واقعی سیم تعیین می‌شود.

جنس هادی سیم، در بیشتر موارد تقلب در مقدار خلوص مس سیم است. با نگاه به سیم می‌توان به صورت تقریبی مقدار درصد مس آن تشخیص داد. برخی از سازندگان، درون سیم‌ها آهن اضافه می‌کنند. لذا جهت بررسی این موضوع، انتهای سیم را لخت می‌کنند و اگر زرد رنگ و درخشان بود، درصد مس آن قابل قبول است ولی اگر رگه‌های سیاه رنگی دیده شد و یا سیم‌های افشان آن درخشندگی لازم را نداشت، در سیم آهن به کار رفته است.

 سر سیم‌ها برای سیم‌های استاندارد ساخته‌ شده‌اند لذا سر سیم لخت را در داخل سر سیم قرار می‌دهند که اگر به صورت کامل در آن محکم نشد، مشخص می‌شود که تعداد رشته‌های سیم مسی در آن سایز قابل قبول نیست.

کابل

کابل در حقیقت نوعی هادی است که دارای پوشش عایقی است. ساختمان کابل از بخش‌های مختلفی تشکیل شده است که عبارتند از هادی، عایق، پوسته هادی، پوسته فلزی، پر کننده ، زره و غلاف که هریک وظیفه خاصی را به عهده دارد و در مجموع قابلیت هدایت الکتریکی، استقامت الکتریکی، مکانیکی و شیمیایی کابل را برآورده می‌سازند.

هادی

هادی شامل مفتول‌های نازک در سیم انعطاف و یا شامل تک مفتول یا مفتول‌های منظم تابیده شده در سیم غیر قابل انعطاف است.

پوسته هادی

پوسته‌ای الکتریکی که از مواد فلزی یا غیر فلزی نیمه هادی تشکیل شده و بر روی هادی‌های بهم تابیده به کار می‌رود تا با یکنواخت کردن سطح خارجی هادی و میدان روی آن، از بروز تخلیه جزئی در فواصل احتمالی بین عایق و هادی جلوگیری کند.

عایق

پوششی نارسانا که از مواد غیر فلزی تشکیل شده و هادی‌های سیم و کابل را به صورت جداگانه می‌پوشاند.

پوسته عایق

پوسته‌ای الکتریکی که از مواد فلزی یا غیر فلزی نیمه هادی تشکیل شده و عایق را می‌پوشاند. این پوسته با محدود کردن میدان الکتریکی هادی‌ها از تخلیه جزئی و نشت جریان بین هادی‌ها و سایر لایه‌های پوشاننده جلوگیری می‌کند.

غلاف فلزی

غلافی که معولاً از جنس سرب، آلومینیوم و یا آلیاژ آلومینیوم است و به صورت صاف یا موجدار بر روی پوسته عایق کابل به کار می‌رود تا از لحاظ مکانیکی حفاظت آن را برآورده سازد.

پوشش داخلی

پوششی غیر فلزی که مجموعه هادی‌های (در صورت وجود پرکننده) یک کابل شامل چند هادی را در برگرفته و بر روی پوشش محافظ به کار می‌رود.

زره

پوششی است که از نوار یا سیم‌های فلزی تشکیل شده و عموماً جهت حفاظت کابل در برابر اثرات مکانیکی خارجی به کار می‌رود.

پوسته فلزی غیر قابل مغناطیسی (شیلد)

لایه فلزی زمین شده‌ای که جهت محدود کردن میدان الکتریکی درون کابل و محافظت از آن در برابر اثرات الکتریکی خارجی به کار می‌رود. غلاف فلزی و زره هم می‌توانند نقش شیلد را به عهده گیرند.

پوشش بیرونی

پوششی غیر فلزی که جهت اطمینان از حفاظت کابل در برابر عوامل خارجی، بر روی پوشش‌های فلزی به کار می‌رود.

تاریخ

03 بهمن 1393

مجموعه ها

گالری

درباره شاذالکتریک

 

 شاذ الکتریک فروشنده انواع سیم وکابل ، شامل کابل های فشار قوی ، 38 تا66 کیلوولت ، 76 تا132 کیلوولت ، 133 تا230 کیلوولت ، کابلهای فشار متوسط ، کابلهای 3.6تا6 کیلوولت ، کابلهای 6تا10 کیلوولت ، کابلهای 12تا20 کیلوولت ، کابلهای 18تا30 کیلوولت ، کابلهای شیلددار ، کابل شیلددار زمینی ، کابل شیلددار زیر زمینی ، کابل های فشار ضعیف ، کابلهای زمینی ، کابلهای زیر زمینی ، کابلهای قابل انعطاف ،..

آخرین خبرها

ارسال سریع بار

موقعیت شاذالکتریک

لاله زارنو شماره ۶۳۵

۳۳۹۶۴‍۱۲۰

۳۳۹۶۴۱۲۲

۶۶۷۳۴۹۶۰

۶۶۷۳۵۰۲۶