.سیمهای برق در شماره های استاندارد ساخته می شوند .این شماره ها عبارتند از: 0.5 ، 0.75 ،1 ، 1.5 ، 2.5 ، 4 ، 6 ، 10 ، 16 ، 25 ، 35 ، 50 ، 70 ، 95 ، 120 ، 150 ، 185 ، 240 و 300 که همگی بر حسب میلیمتر می باشند. 
همچنین سیم ها در صنعت برق با اسامی خاصی شناخته می شوند که به صورت استاندارد تعریف شده اند .این اسامی عبارتند از:

NYAF سیم افشان و NYA سیم مفتولی و NYIF سیم زیر گچی و سیم Y با نمره 0.75 مخصوص زنگ اخبار و نیز سیم G با روپوش لاستیکی و سیم F مخصوص فضای مرطوب و سیم T سیم مخصوص فضای خشک می باشند. 
انواع دیگری از سیم ها نیز وجود دارند که عبارتند از : کابل کواکسیال که مخصوص آنتن تلویزیون است که دارای مقاومت خاصی می باشد .سیم آنتن تلویزیون های سیاه و سفید دارای 300 اهم مقاومت و سیم آنتن تلویزیون های رنگی دارای 75 اهم مقاومت می باشند.


در برق ساختمان برای مدارات روشنایی از سیم های نمره 1.5 و برای مدارات پریزها از سیم های نمره 2.5 استفاده می شود.


مشخصات کابل ها در روی بدنه هر کابل مشخص می شود .برای خواندن این مشخصات از سمت چپ باید شروع به خواندن کرد.این مشخصات عبارتند از:

حرف N که در اول اسم می آید نشان دهنده جنس کابل می باشد که به معنای کابل نرم (استاندارد ) با سیم مسی بوده و حرف NA نشان دهنده کابل نرم با سیم آلومینیومی می باشد. 
حرف Y اول (بعد از N یا NA ) نشان دهنده عایق کابل از جنس P.V.C بوده و حرف Y دوم نشان دهنده روکش (غلاف) کابل از جنس P.V.C می باشد. 
حرف M نشان دهنده مقاوم بودن کابل در مقابل رطوبت است. 
سایز کابل ها نیز تابع استاندارد بوده و به ترتیب تعداد رشته کابل و سطح مقطع هر رشته با علامت *(ضرب در) نوشته می شود.اگر کابل دارای سیم نول با سطح مقطع متفاوت باشد در ادامه با علامت + نوشته خواهد شد.