رنگ بندی سیم تلفنرنگ بندی سیم تلفنرنگ بندی کابل های مخابراتی -کابل های مخابراتی با توجه به گستردگی ارتباطات تلفنی سالهاست که در سطح وسیعی مورد استفاده قرار می گیرند و کاربران در زندگی روزمره با این کابل ها و سیم های تلفن با یکدیگر در ارتباط هستند. چه مشترکین تلفن ثابت در منازل و چه داخلی های یک شرکت یا یک سازمان همگی از کابل های مخابراتی برای تماس های تلفنی استفاده می نمایند. این کابلها از نظر سطح مقطع، نوع کاربری، میزان مقاومت در برابر نویز در طبقه بندی های مختلفی قرار می گیرند. در این بخش کابل های مخابراتی و تلفنی را از نظر رنگ بندی، تعداد زوج، نوع کاربری، سطح مقطع و مسایلی از این دست مورد بررسی و واکاوای قرار می دهیم.   رنگ بندی کابل های مخابراتیکابل های مخابارتی دارای دو دسته رنگ اصلی و فرعی می باشند. رنگ های اصلی به ترتیب سفید، قرمز، مشکی، زرد و بنفش هستند و رنگ های فرعی به ترتیب آبی، نارنجی، سبز، قهوه ای و طوسی هستند. کلیه کابل های مخابراتی از ترکیب رنگ های اصلی با رنگ های فرعی بدست می آیند. به این ترتیب که یک رنگ اصلی با 5رنگ فرعی، پنج زوج را تشکیل می دهد و نهایتا از این ترکیب رنگ های اصلی و فرعی بیست و پنج زوج تشکیل می شود. برای روشن شدن بحث به شکل زیر توجه نمایید.حال شاید این سوال پیش آید که کابل هایی با تعداد زوجی بیش از 25زوج چگونه رنگ بندی می شوند. همانطور که گفته شد همه ی کابل ها از همین رنگ ها تولید می شوند به این ترتیب که پس از دسته شدن بیست و پنج زوج اول دور آن یک نوار پیچیده می شود که با همین رنگ ها دسته بندی 25زوج اول و دوم و الی آخر مشخص می شود. ترتیب رنگ بندی یک دسته بیستو پنج زوج را در جدول زیر مشاهده نمایید.    شماره زوجرنگ زوج    زوج اول سفید آبی    زوج دوم سفید نارنجی    زوج سوم سفید سبز    زوج چهارم سفید قهوه ای    زوج پنجم سفید طوسی    زوج ششم قرمز آبی    زوج هفتم قرمز نارنجی    زوج هشتم قرمز سبز    زوج نهم قرمز قهوه ای    زوج دهم قرمز طوسی    زوج یازدهم مشکی آبی    زوج دوازدهم مشکی نارنجی    زوج سیزدهم مشکی سبز    زوج چهاردهم مشکی قهوه ای    زوج پانزدهم مشکی طوسی    زوج شانزذهم زرد آبی    زوج هفدهم زرد نارنجی    زوج هجدهم زرد سبز    زوج نوزدهم زرد قهوه ای    زوج بیستم زرد طوسی    زوج بیست و یکم بنفش آبی    زوج بیست و دوم بنفش نارنجی    زوج بیست و سوم بنفش سبز    زوج بیست و چهارم بنفش قهوه ای    زوج بیست و پنجم بنفش طوسینوع کاربری کابل مخابراتیکابل های مخابراتی دارای دو نوع عمده کاربری کابل های هوایی و کابل های زمینی می باشند. کابل های هوایی دارای روکش مستحکم جهت مقاوم سازی کابل در برابر بارندگی و نور خورشید می باشند. این کابل ها به صورت متداول به رنگ مشکی هستند و به واسطه روکش مقاوم، قابلیت خمش کمی دارند و شکننده تر می باشند. کابل های زمینی که دارای رنگ طوسی هستند از نظر انعطاف پذیری در شرایط بهتری هستند و در محیط داخلی ساختمان کاربرد دارند و در صورتی که به صورت OUTDOOR استفاده شوند معمولا داخل لوله استفاده می شوند.تعداد زوج کابل های مخابراتیکابل های مخابراتی در تعداد زوج های مختلف تولید می شوند. سیم تلفن تک زوج با عنوان سیم رانژه شناخته می شود که بیشتر برای ارتباط برقرار کردن (بخت زدن) بین پورت های ترمینال های کروز استفاده می شود. سیم تلفن دو زوج بیشتر برای ارتباط گوشی های تلفن با پریز تلفن مورد استفاده قرار می گیرند. تقسیم بندی کابل های مخابراتی از نظر تعداد زوج مطابق ذیل می باشد.کابل دو زوجکابل چهار زوجکابل شش زوجکابل ده زوجکابل پانزده زوجکابل بیست زوجکابل بیست و پنج زوجکابل سی و دو زوجکابل پنجاه زوجکابل صد زوجکابل دویست زوجمعمولا برای ظرفیت های بیشتر از فیبر نوری استفاده می شود و فیبر نوری در مقصد به دستگاه PNU متصل شده و خروجی های زوج سیم آنالوگ از دستگاه PNU توزیع می شوند.سطح مقطع کابل های مخابراتیکابل های مخابراتی دارای قطر های متفاوتی در مغزی مسی هستند. قطر مغزی ها به صورت متداول 0.4 میلیمتر، 0.5 میلیمتر و 0.6 میلیمتر می باشند که در بازار به صفر چهار، صفر پنج و صفر شش شناخته می شوند.


نمونه کابل ها

آخرین محصولات

کابل آلومینیوم 2x500+240پیشرویزد
کابل آلومینیوم 2x500+240پیشرویزد
0.000ریال مالیات ویژه: 0.000ریال
کابل آلومینیوم 2x400+1850 پیشرویزد
کابل آلومینیوم 2x400+1850 پیشرویزد
0.000ریال مالیات ویژه: 0.000ریال
کابل آلومینیوم 2x300+120 پیشرویزد
کابل آلومینیوم 2x300+120 پیشرویزد
0.000ریال مالیات ویژه: 0.000ریال
کابل آلومینیوم 2x240+120 پیشرویزد
کابل آلومینیوم 2x240+120 پیشرویزد
0.000ریال مالیات ویژه: 0.000ریال
کابل آلومینیوم 2x200+95 پیشرویزد
کابل آلومینیوم 2x200+95 پیشرویزد
0.000ریال مالیات ویژه: 0.000ریال
کابل آلومینیوم 2x185+95 پیشرویزد
کابل آلومینیوم 2x185+95 پیشرویزد
0.000ریال مالیات ویژه: 0.000ریال
کابل آلومینیوم 2x150+75 پیشرویزد
کابل آلومینیوم 2x150+75 پیشرویزد
0.000ریال مالیات ویژه: 0.000ریال
کابل آلومینیوم 2x120+70 پیشرویزد
کابل آلومینیوم 2x120+70 پیشرویزد
0.000ریال مالیات ویژه: 0.000ریال
کابل آلومینیوم 2x95+50 پیشرویزد
کابل آلومینیوم 2x95+50 پیشرویزد
0.000ریال مالیات ویژه: 0.000ریال
کابل آلومینیوم 2x75+25 پیشرویزد
کابل آلومینیوم 2x75+25 پیشرویزد
0.000ریال مالیات ویژه: 0.000ریال
کابل آلومینیوم 2x50+16 پیشرویزد
کابل آلومینیوم 2x50+16 پیشرویزد
0.000ریال مالیات ویژه: 0.000ریال
کابل آلومینیوم 2x35+16 پیشرویزد
کابل آلومینیوم 2x35+16 پیشرویزد
0.000ریال مالیات ویژه: 0.000ریال
کابل آلومینیوم 2x25+16 پیشرویزد
کابل آلومینیوم 2x25+16 پیشرویزد
0.000ریال مالیات ویژه: 0.000ریال
کابل آلومینیوم 2x16+10 پیشرویزد
کابل آلومینیوم 2x16+10 پیشرویزد
0.000ریال مالیات ویژه: 0.000ریال
کابل آلومینیوم 2x10+10 پیشرویزد
کابل آلومینیوم 2x10+10 پیشرویزد
0.000ریال مالیات ویژه: 0.000ریال
کابل آلومینیوم 1x500 پیشرویزد
کابل آلومینیوم 1x500 پیشرویزد
0.000ریال مالیات ویژه: 0.000ریال
کابل آلومینیوم 1x400 پیشرویزد
کابل آلومینیوم 1x400 پیشرویزد
0.000ریال مالیات ویژه: 0.000ریال
کابل آلومینیوم 1x300 پیشرویزد
کابل آلومینیوم 1x300 پیشرویزد
0.000ریال مالیات ویژه: 0.000ریال

انواع سیم وکابل