سیم رانژه وجنگی

سیم رانژه وجنگی

از سیم جنگی برای توسعه کابلی از پست‌های تلفن یا ترمینال‌های تلفنی به ساختمان‌های مشترکان تلفن استفاده می‌شود. این محصول به عنوان سیم تلفن مهاردار (J-YV) با رسانایی بالا جهت انتقال بهتر دیتا، از جنس مفتول مس آنیل شده با قطر سایز‌های مختلف .
کابل های مهاردار به دو صورت هوایی یا مخابراتی بر روی تیرهای برق کشیده می‌شود. این کابل ها وظیفه ارسال اطلاعات مخابراتی را بر عهده دارند. این کابل‌ها از هفت قسمت با جنس و کاربرد متفاوت تشکیل شده است که معمولا در مناطق کوهستانی و مناطق بین راهی مورد استفاده قرار می گیرند همچنین مقابل رطوبت بسیار مقاوم هستند.