کابل آلومینیوم

کابل آلومینیوم

از معایب استفاده از کابل‌های آلومینیومی روکش آن‌هاست، روکش‌ها به دلیل قرار گرفتن طولانی مدت در آفتاب و تحمل گرما و سرمای فصول مختلف سال ترک برداشته و در باران به شدت آسیب‌پذیر می‌باشند.با آمدن باران میزان خاموشی‌های ناشی از این اتفاق به حدی است که شرکت‌های توزیع به سختی می‌توانند جوابگوی مشکلات ناشی از اتصالات رخ داده شده و قطعی‌های آن باشند. کابل‌های خودنگهدار به دلیل تلفات بالاتر نه تنها باعث کاهش تلفات فنی شبکه نمی‌شود بلکه اتفاقا باعث افزایش تلفات فنی شده و در مجموع به هدررفت بیشتر انرژی الکتریکی منجر خواهد شد. اما این تلفات در مقایسه با مزایای دیگر کابل‌های خودنگهدار چندان مهم تلقی نمی‌شود. البته با محاسبه دقیق سطح مقطع کابل و رعایت مسائل فنی می‌توان تا حدودی نیز از این تلفات فنی کابل‌های خودنگهدار کاست و این عیب را برطرف نمود


نمایش:
ترتیب بر اساس:
محصولات