سیم وکابل ماهان امیر کابل آلومینیوم ماهان امیر2x10 کاربرد : این نوع کابلها برای اتصال اجزاء دستگاه های مورد استفاده در خط تولید ، شامل ماشین افزار و تج.. Product #: 15 based on 0 reviews Regular price: $0.00 $0.00 220

کابل آلومینیوم ماهان امیر2x10

نام تجاری: سیم وکابل ماهان امیر
کد محصول: 15
موجود بودن: 220
وزن: 0.00kg
ابعاد: 0.00cm x 0.00cm x 0.00cm

قیمت: 0ریال
مالیات ویژه: 0ریال

گزینه‌های موجود

* سایزکابل آلومینیوم :

کاربرد : این نوع کابلها برای اتصال اجزاء دستگاه های مورد استفاده در خط تولید ، شامل ماشین افزار و تجهیزات حمل و نقل مکانیکی مناسبند . اتصال مستقیم این کابلها به برق اصلی مجاز است . این کابلها برای استفاده در داخل ساختمان و جایی که دمای محیط بین 5 + تا 40+ درجه سانتیگراد باشد ، طراحی شده اند . ساختار: هادی: مس آنیل شده گروه5( انعطاف پذیر( مطابق استاندارد 60228 IEC یا 3084 ISIRI. عایق: آمیزه PVC از نوع D/PVC. نحوه قرار گیری رشته ها : رشته ها در یک یا چند الیه هم مرکز به هم تابیده می شوند . به کار گیری تک رشته در مرکز کابل مجاز نیست . کابلهای با سه رشته یا بیشتر دارای یک رشته به رنگ سبز و زرد می باشند . روکش: آمیزه PVC از نوع ST5/PVC . رنگ روکش به طور معمول طوسی است . . ولت 300/ 500 ولتاژنامی با ISIRI (607) 75 یا 60227 IEC 75 :است

کاربرد : این نوع کابلها برای تامین انرژی الکتریکی و در فضای باز ، زیر خاک ، درون آب ، داخل ساختمان ، کانالهای کابل کشی ، نیروگاه ها ، مصارف صنعتی ، در مراکز توزیع و نیز شبکه های مصرف ، ودر جایی که احتمال صدمات مکانیکی به کابل وجود ندارد به کار می رود . ساختار: هادی: مس آنیل شده گروه )تک مفتولی( ، گروه2( منظم تابیده( یا گروه5( انعطاف پذیر(مطابق استاندارد 60228 IEC یا 3084 ISIRI عایق: آمیزه PVC از نوع A/PVC. نحوه قرار گیری رشته ها : رشته ها در کابل های چند رشته به هم تابیده می شوند . روکش میانی : رشته های به هم تابیده با آمیزه های از پی وی سی اکسترود شده یا نواری به صورت عرضی پوشیده می شوند . روکش: آمیزه PVC از نوع ST1/PVC . رنگ روکش به طور معمول مشکی است

کاربرد : این نوع کابلها برای مصارف صنعتی و کابل کشی داخل ساختمان مناسب است و می توان آنها را در محیط های خشک ، آبدار و مرطوب و نیز مکانهای بسته و باز و همچنین در آجرکاری و بتن به کار برد . به کار بردن این کابلها در بتن فشرده و یا به طور مستقیم در زیر زمین مجاز نیست . ساختار: هادی: مس آنیل شده گروه1( تک مفتولی( یا گروه2( منظم تابیده( مطابق استاندارد 60228 IEC یا 3084 ISIRI . عایق: آمیزه PVC از نوع C/PVC. نحوه قرار گیری رشته ها : رشته ها به هم تابیده می شوند . روکش میانی : رشته های به هم تابیده با آمیزه های از پی وی سی اکسترود شده روکش می شوند . روکش: آمیزه PVC از نوع ST4/PVC . رنگ روکش به طور معمول مشکی یا طوسی است . . ولت 300/ 500 ولتاژنامی با ISIRI (607) 10 یا 60227 IEC 10 :استاندا

کاربرد : این نوع کابلها برای وسایل با تنش مکانیکی متوسط در لوازم منزل ، آشپزخانه و اداری مانند یخچال ، ماشین لباسشویی وغیره مناسب است. این کابلها برای وسایل پخت و پز و گرمایشی مشروط به این که در تماس مستقیم با قسمتهای داغ و یا تحت تاثیر حرارت قرار نگیرند ، قابل استفاده است . ساختار: هادی: مس آنیل شده گروه5( انعطاف پذیر( مطابق استاندارد 60228 IEC یا 3084 ISIRI. عایق: آمیزه PVC از نوع D/PVC. نحوه قرار گیری رشته ها : کابل گرد رشته ها به هم تابیده می شوند . کابل تخت رشته ها به صورت موازی قرار می گیرند . روکش: آمیزه PVC از نوع ST5/PVC . رنگ روکش به طور معمول مشکی است . . ولت 300/ 500 ولتاژنامی با ISIRI (607) 53 یا 60227 IEC 53 :استاندار

کاربرد : این نوع کابلها را می توان به عنوان کابلهای ورودی و اتصال در وسایل برقی ، لوازم منزل و ماشین آالتی که دو شاخه آنها به طور ثابت به کابل نصب است ، به کار برد . ساختار: هادی: مس آنیل شده گروه5( انعطاف پذیر( مطابق استاندارد 60228 IEC یا 3084 ISIRI. عایق: آمیزه PVC از نوع D/PVC. نحوه قرار گیری رشته ها : کابل گر د رشته ها به هم تابیده می شوند . کابل تخت رشته ها به صورت موازی قرار می گیرند . روکش: آمیزه PVC از نوع ST5/PVC . رنگ روکش به طور معمول مشکی یا سفید است . . ولت 300/ 300 ولتاژنامی با ISIRI (607) 52 یا 60227 IEC 52 :است

کاربرد : سیمهای دارای ولتاژنامی 750/ 450 ولت: این نوع سیمها برای نصب داخل وسایل برقی و نیز حفاظت سیستمهای روشنایی ، در محیط های خشک ، درون لوله ها و زیر و روی گچ مناسب است . سیمهای دارای ولتاژنامی 500/ 300 ولت: این نوع سیمها برای نصب درون لوله ها و زیر و روی گچ و نیز قرار گیری در لوله های خرطومی مناسب است . به کار گیری این نوع سیمها برای نصب مستقیم روی سینی کابل ، کانال کابل کشی ومخازن مجاز نیست . ساختار: هادی: مس آنیل شده گروه 5( انعطاف پذیر( مطابق استاندارد 60228 IEC یا 3084 ISIRI . عایق: آمیزه PVC از نوع C/PVC. استاندارد: 02 IEC 60227 یا 02) 607 (ISIRI با ولتاژنامی 750/ 450 ولت برای سطوح مقاطع بیش از 1 میلیمتر مربع . . بع مر میلیمتر 1 و0/57 ،0/5 مقاطع سطوح برای ولت 300/ 500 باولتاژنامی ISIRI (607) 06 یا 60227 IEC 06

کابل آلومینیوم
کابل آلومینیوم
نظری برای این محصول وجود ندارد.
یک نظر بنویسید
بدعالی
نظر فیسبوک