کابل آزمردار

کابل آزمردار

کابل آزمردار


نمایش:
ترتیب بر اساس:
کابل آرموردار3x25+16

کابل NYRY چیست؟

نشانه اختصاری NYRY بر گرفته از استاندارد VDE می باشد که برای معرفی کابلهای فشار ضعیف زره دار استفاده می شود. حروف این کد به ترتیب از چپ بیانگر مشخصات زیر هستند :

  • N : کابل مطابق استاندارد DIN VDE طراحی و تولید شده است.
  • بدون حرف : جنس هادی کابل مسی است.
  • Y : جنس عایق کابل PVC می باشد.
  • R : کابل دارای زره مفتولی است.
  • Y : روکش نهایی کابل از جنس پی وی سی می باشد.

0ریال مالیات ویژه: 0ریال